Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF – Idrott 65+

Projektstöd IF – Idrott 65+

RF-SISU Dalarna har möjlighet att bevilja ett projektstöd till idrottsföreningar som vill utveckla eller starta upp verksamhet för målgruppen 65 år och äldre. Genom satsningen Idrott 65+ vill vi skapa förutsättningar för ett aktivt liv.

Stöd kan beviljas till:

 • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
 • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Förutsättningar

 • Ansökan sker via Idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline.
 • Projektet avser verksamhet under perioden 2022-2023.

Redovisning av erhållet stöd

 • Föreningen måste göra en återrapport efter genomfört projekt.
 • Återrapporten görs via Idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline.
 • Föreningen måste ange antalet unika individer som deltog fördelat på kön och om de är medlemmar i föreningen eller inte.

Avgränsningar:

 • Projektmedel får inte beviljas för att bekosta läger.
 • Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-, tränings, eller tävlingsavgifter.
 • Projektmedel beviljas inte till redan genomförda aktiviteter.
 • Maxbelopp: 3 000 kr