Stöd till mindre SF

RF-SISU Dalarna hanterar Projektstöd IF - barn och ungdom, för föreningar som tillhör följande 11 mindre specialidrottsförbund (SF): biljard, boule, casting, dart, draghundsport, dragkamp, gång och vandring, issegling, mångkamp, racerbåt samt varpa.

Tillhör din förening en annan idrott (SF) så ansöker ni om stöd via SF:s egna idrottsmedel. 

  1. Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
  2. Utbildade barn- och ungdomsledare i IF 

 


  

1. Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Inriktning
Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Målgrupp
Ungdomar 13-20 år

Medel beviljas för att

  • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
  • Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta.

Ansökan
Görs via föreningens IdrottOnlinesida i idrottsmedelapplikationen, välj Mindre SF - ungdomar.

Kontakta Elin Ivarsson för mer information

 


 

2. Utbildade barn- och ungdomsledare i IF

Inriktning
Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Målgrupp
Aktivitetsledare för barn och ungdomar.

Medel beviljas för
Idrottsspecifika utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller när SF bjuder in till mötesplatser (ex ledarsymposium) med utbildningar riktade till aktivitetsledare. 

Ansökan
Görs via föreningens IdrottOnlinesida i idrottsmedelapplikationen, välj Mindre SF - Utbildning.

Kontakta Elin Ivarsson för mer information