Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF – Återstart

Projektstöd IF – Återstart

Detta projektstöd ska stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter för särskilt utsatta föreningar. Stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Idrottsföreningar räknas som utsatta om de har förlorat en väsentlig del (minst 30%) av sin tidigare genomförda verksamhet. Det kan exempelvis vara en minskning i LOK-stödsaktiviteter, antal deltagare i barn- och ungdomsidrotten, antal aktiviteter för vuxna och/eller antal engagerade ledare/funktionärer.

Huvudområden

  • Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom barn- och ungdomsidrotten.
  • Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom idrott för personer med funktionsnedsättning.

Stöd ska beviljas till tidsbestämda insatser och fördelas av RF-SISU Dalarna till berörda idrottsföreningar. Ansvarig idrottskonsulent träffar berörd idrottsförening för en diskussion om vilka insatser idrottsföreningen vill genomföra. Insatserna beskrivs i en överenskommelse. Idrottsföreningen skickar in en återrapport efter genomförda insatser.

Kontakta er idrottskonsulent för mer information.