Hem / Bidrag och stöd / LOK-stöd

LOK-stöd

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet är avsett att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

På Riksidrottsförbundets hemsida kan du läsa mer om LOK-stödsreglerna.

Ansökningstider

Ansökan för perioden 1 januari till 30 juni (vårens verksamhet) ska ha inkommit till Riksidrottsförbundets LOK-stödsgrupp senast den 25 augusti.

Ansökan för perioden 1 juli till 31 december (höstens verksamhet) ska ha inkommit till Riksidrottsförbundets LOK-stödsgrupp senast den 25 februari.

Digital ansökan via IdrottOnline

Ansökan gör du via din förenings sida på IdrottOnline Klubb. För de föreningar som ännu inte har aktiverat sin sida finns information här

Manualer: Så söker du LOK-stödet via IdrottOnline Klubb

Kommunala bidrag

Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du din kommun. Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som statliga. Det kan skilja på exempelvis ålder och tid för ansökan.