Hem / Bidrag och stöd / Anläggningsstöd

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av idrottsrörelsens prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel med det huvudsakliga syftet att skapa aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Det finns sex olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet. Om du vill veta mer om vilket stöd din idrottsförening kan få när det gäller anläggningar är du välkommen att kontakta vår handläggare Eva Lignell så får du vet mer om vilket stöd din idrottsförening kan få när det gäller anläggningar. Ansökan sker därefter via idrottsföreningens IdrottOnlinesida.

RF-SISU Dalarna beviljar max 400 000 kr: Stöd till idrottssytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd).

Du kan också läsa mer om bidraget anläggningsstöd på Riksidrottsförbundets hemsida.

Ett av stöden är - Stöd till utrustning för parasport

Stöd får beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan.
Stöd beviljas även till individuell tävlings- och träningsutrusning under förutsättning att den ägs av föreningen och därmed kan användas av flera utövare.

Mer om Stöd till utrustning för parasport.