Hem / Bidrag och stöd / Anläggningsstöd

Anläggningsstöd

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av idrottsrörelsens prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggningsbidrag med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Om du vill veta mer om vilket stöd din idrottsförening kan få när det gäller anläggningar är du välkommen att kontakta vår handläggare Eva Lignell så får du vet mer om vilket stöd din idrottsförening kan få när det gäller anläggningar. Ansökan sker därefter via idrottsföreningens IdrottOnlinesida.

Du kan också läsa mer om bidraget anläggningsstöd på Riksidrottsförbundets hemsida.

  •  Riktlinjer
  • Manual sök anläggningsstöd (länk, se nuvarande hemsida)