Hem / Bidrag och stöd / Stipendium

Uppmuntra med ett stipendium

RF-SISU Dalarna administrerar stipendier till enskilda idrottare, ledare och idrottsorganisationer. 

Besked om vem som tilldelats stipendium från Yngve Lindvalls Minnesfond meddelas på denna hemsida. 2022 delades följande stipendium ut.

 

Yngve Lindvalls Minnesfond

För att hedra Yngve Lindvalls minne har RF-SISU Dalarna instiftat en minnesfond. Fondens avkastning skall i stipendieform tilldelas ledare, aktiv eller organisation som bedöms göra utvecklande insatser inom dalaidrotten. Stipendiet skall befrämja idrottskunnande och utvecklingsinsatser.

Vem kan söka?

Idrottsföreningar, specialidrottsdistriktsförbund, enskilda, dessutom kan RF-SISU Dalarna nominera sökande.

När, hur söker man?

Ansökan ska vara RF-SISU Dalarna tillhanda senast 31 januari jämna år.

Stipendiesumma

10 000 kr - RF-SISU Dalarna förbehåller sig rätten att dela ut hela summan till en stipendiat eller fördela summan till fler stipendiater.

Utdelning

Stipendiet delas ut i samband med RF-SISU Dalarnas årsstämma (jämna år).

Ansökan ska göras i detta formulär

 

Dagmar och Bertil Wåghälls Ungdomsfond

Stipendiets ändamål är att stimulera ungdomars idrottande. Avkastningen skall gå till idrottsutövande ungdomars idrottande i form av stöd till exempelvis läger eller material.

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas fr o m det år stipendiaten fyller 16 år.

Idrottsföreningar, specialidrottsdistriktsförbund, enskilda, dessutom kan RF-SISU Dalarna nominera sökande. 

RF-SISU Dalarna vidarebefordrar förslag på stipendiat till Dagmar och Bertil Wåghälls fondstyrelse.

När, hur söker man?

Ansökan ska vara RF-SISU Dalarna tillhanda senast 31 december.

Stipendiesumma

5 000 kr - RF-SISU Dalarna förbehåller sig rätten att föreslå att fördela hela summan till en stipendiat eller fördela summan till fler stipendiater.

Ansökan ska innehålla följande

  1. Uppgifter på sökande:
    Namn, adress, postadress, telefon, e-post, föreningstillhörighet, ålder
  2. Motivering
  3. Syftet med stipendiet
  4. Uppgiftslämnare:
    Namn, adress, postadress, telefon, e-post

Utdelning

Stipendiet delas ut i februari vid tillfälle valt av Dagmar och Bertil Wåghälls fondstyrelse.

Ansökan skickas via denna e-post