Hem / Bidrag och stöd / Stipendium

Uppmuntra med ett stipendium

RF-SISU Dalarna administrerar stipendier till enskilda idrottare, ledare och idrottsorganisationer. 

Besked om vem som tilldelats stipendium från Yngve Lindvalls Minnesfond meddelas på denna hemsida. 2022 delades följande stipendium ut.

 

Yngve Lindvalls Minnesfond

För att hedra Yngve Lindvalls minne har RF-SISU Dalarna instiftat en minnesfond. Fondens avkastning skall i stipendieform tilldelas ledare, aktiv eller organisation som bedöms göra utvecklande insatser inom dalaidrotten. Stipendiet skall befrämja idrottskunnande och utvecklingsinsatser.

Vem kan söka?

Idrottsföreningar, specialidrottsdistriktsförbund, enskilda, dessutom kan RF-SISU Dalarna nominera sökande.

När, hur söker man?

Ansökan ska vara RF-SISU Dalarna tillhanda senast 31 januari jämna år.

Stipendiesumma

10 000 kr - RF-SISU Dalarna förbehåller sig rätten att dela ut hela summan till en stipendiat eller fördela summan till fler stipendiater.

Utdelning

Stipendiet delas ut i samband med RF-SISU Dalarnas årsstämma (jämna år).

Ansökan ska göras i detta formulär