Hem / Bidrag och stöd / SDF-bidrag

SDF-bidrag

Av Region Dalarnas årliga anslag till RF-SISU Dalarna avsätts ett rambelopp som fördelas till specialidrottsdistriktsförbunden för administration, kurs och läger. Beslut om normer för SDF-bidraget är fattade vid årsstämma.

SDF-bidraget fördelas på följande sätt

Administrationsbidrag
Närvarobidrag
Grundbidrag
Föreningsbidrag

Verksamhetsbidrag
Kurser
Läger 
Lärgruppsbidrag

I normerna finns mer information om fördelningen för SDF-bidraget 

Redovisning

Redovisning av genomförd kurs och lägerverksamhet för året sker på fastställd blankett, som tillhandahålles av RF-SISU Dalarna, senast den 28 februari påföljande år.

Krav för utbetalning

Specialidrottsdistriktsförbund ska lämna in revisionsberättelse och verksamhetsberättelse senast en månad efter genomfört årsmöte.

Normer och blanketter

Normer och blanketter finns i vår dokumentbank under rubriken SDF-bidrag.