Hem / Bidrag och stöd / Dokumentbank

Dokumentbank

I dokumentbanken tillhandahåller vi olika typer av styrdokument och blanketter som du enkelt har tillgång till här nedan. 

Styrdokument

RF-SISU Dalarnas verksamhetsplan 2020-2021 (publiceras på hemsidan efter 22 april 2020)

DIF verksamhetsberättelse (publiceras på hemsidan efter 22 april 2020)

SISU verksamhetsberättelse (publiceras på hemsidan efter 22 april 2020)

RF-SISU Dalarnas stadgar

RF:s styrdokument

SDF-bidrag

Normer för SDF-bidrag

Redovisning idrottskurser

Redovisning ungdomsläger

Övrigt

Idrotten vill - idrottens idéprogram

RF:s mall för normalstadgar för idrottsföreningar