Hem / Bidrag och stöd

Bidrag och stöd

RF-SISU Dalarna hjälper specialidrottsdistriktsförbund och idrottsföreningar att utvecklas. Vi har både personella och ekonomiska resurser för att stötta verksamheten.

Nedan presenteras de olika bidragsformerna som specialidrottsdistriktsförbund och idrottsföreningar kan ta del av via oss. Läs mer om de olika stödformerna under respektive rubrik, eller ta kontakt med oss för att få råd eller bolla idéer.

Utöver de sökbara medel som anges ovan kan idrottsföreningar även ta del av generella utvecklingsmedel för utvecklingsarbete som går i linje med Strategi 2025, och som görs med RF-SISU Dalarna som samverkanspart.