Hem / Vi arbetar med / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

RF-SISU Dalarna hjälper och stöttar skolan för att på olika sätt stimulera till mer rörelse. Att skapa rörelseglädje är viktigt. Det bidrar till att elever får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. Detta ger eleverna goda förutsättningar för en hållbar hälsa, välbefinnande och goda skolresultat. Genom rörelserika rastaktiviteter känner eleverna större trygghet, det sker färre konflikter och incidentrapporterna minskar.

Rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse!

Bakgrund

RF-SISU Dalarna genomför Rörelsesatsning i skolan på uppdrag av Riksidrottsförbundet. Från och med 2021 samarbetar RF-SISU Dalarna med Region Dalarna för att implementera satsningen i alla femton kommuner och i alla länets skolor. Bakgrunden till satsningen är att alltför många barn och unga sitter stilla. Idag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån, på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Forskningen visar att barn som rör på sig:

 • Kan koncentrera sig bättre
 • Får bättre arbetsminne
 • Lär sig bättre
 • Ökar sin rörelsekompetens
 • Ökar sitt självförtroende
 • Ökar sin motivation vill – kan – vågar
 • Känner glädje och social gemenskap

Målgruppen

Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6. Under år 2022 startas ett arbete för att utveckla koncept för årskurs 7–9. Framför allt vill vi nå de barn som inte rör på sig tillräckligt idag. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på sitt mående och hälsa senare i livet. Genom att inspirera barnen, så att de kan fler rörelser, känner glädje och att de vill, kan och vågar delta, blir intresset för rörelse hela livet större.

Rörelserik skola – En dag i rörelse

RF-SISU Dalarna inspirerar skolorna till att ge barnen möjlighet till rörelse under hela skoldagen såsom ex. rastaktiviteter med rörelse, rörelsepauser och klassrumsaktiviteter, rörelsetema på fritids, aktiviteter med Skol-IF, morgonpass, aktiv transport och samarbete med idrottsföreningar.

Genom att skolan erbjuder rörelseaktiviteter under hela skoldagen ökar barnets chans att komma upp i den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Effekter av rastaktiviteter

 • Pedagogiskt organiserade raster, viktig del av skoldagen, skapar energi och gemenskap
 • Social utveckling, nya relationer elev-elev och elev-pedagog
 • Trygghet och enklare för barnen att planera sina raster
 • Värdegrundsvinster
 • Bättre fokus på lektioner
 • Färre konflikter, incidentrapporterna minskar
 • Delaktiga, svettiga, och glada barn!

 RF-SISU Dalarna erbjuder skolan:

 • Processtöd att ta fram handlingsplan för ökad rörelse i samband med skoldagen
 • Att komma igång med rörelserika rastaktiviteter
 • Utbildning till pedagoger i att leda med rörelseförståelse
 • Utbildning till pedagoger i rörelsepauser och klassrumsaktiviteter
 • Utbildarutbildning till pedagoger för elevledda aktiviteter
 • Nätverksträffar och föreläsningar
 • En verktygslåda med rörelse- och pulshöjande lekar
 • En rörelsemapp med rörelsepauser och klassrumsaktiviteter
 • Ett material för att skapa en bra struktur på rasten
 • Information om vikten av rörelse till föräldrar och barn
 • Schabloner för skolgårdsmålning
 • Beachflagga

Att leda med rörelseförståelse

Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet. I videon kan du lära dig mer om vad rörelseförståelse kan innebära under skoldagen:

Stöd och material

Vi vet att fysisk aktivitet är bra för barn och ungas mående, för skolresultaten och för folkhälsan. Men många barn och ungdomar rör sig för lite. Riksidrottsförbundets webbplats riktar sig både till kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar. Syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi får fler barn att röra sig och idrotta.

Webbplatsen innehåller också exempel på arbete som görs i skolor, hos föreningar och inom olika idrotter. Här kan du få inspiration till arbetet med att skapa rörelseglädje. Länk till webbplatsen stöd och material

Samverkan skola - idrottsförening

En viktig del i satsningen är att erbjuda barnen möjlighet att prova på olika idrotter och aktiviteter. Genom en bra verksamhet och gott ledarskap kan vi tillsammans sprida rörelseglädje och därmed ökar chansen till att barnen väljer att fortsätta idrotta i en idrottsförening. Tillsammans gör vi skillnad för alla barn!

Vill du veta mer om samverkan mellan skola – idrottsförening kontakta oss.

Idrottens dag

Rörelsesatsningen kopplas också ihop med det europeiska- och nationella konceptet Idrottens Dag. En gemensam dag som syftar till att barn- och ungdomar ska bli inspirerade, och få upp ögonen för fler rörelseaktiviteter. Det är vidare ett bra tillfälle för våra idrottsföreningar att visa upp sin verksamhet. Mer info om Idrottens Dag.

Ta chansen att vara en Rörelserik skola!

Vill din skola delta i satsningen, kontakta projektledare Eva Palm Uhlin.