Hem / Vi arbetar med / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

RF-SISU Dalarna hjälper och stöttar skolan för att på olika sätt stimulera till mer rörelse. Att skapa rörelseglädje är viktigt. Det bidrar till att elever får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. Detta ger eleverna goda förutsättningar för en hållbar hälsa, välbefinnande och goda skolresultat.

Rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse!

Rörelserik skola – En dag i rörelse

RF-SISU Dalarna inspirerar skolorna till att ge barnen möjlighet till rörelse under hela skoldagen t ex genom: rörelse rastaktiviteter, rörelsepauser under lektioner, rörelsetema på fritids, aktiviteter med Skol-IF, morgonpass, aktiv transport och samarbete med idrottsföreningar.

RF-SISU Dalarna erbjuder skolan

 • Stöd att ta fram handlingsplan för ökad rörelse i samband med skoldagen
 • Att komma igång med rörelserika rastaktiviteter
 • Utbildning i att leda med rörelseförståelse
 • Utbildning i rörelsepauser
 • Nätverksträffar och föreläsningar
 • En verktygslåda med rörelse- och pulshöjande lekar
 • En rörelsemapp med rörelsepauser
 • Information om vikten av rörelse till föräldrar och barn

Att leda med rörelseförståelse

Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet. I videon kan du lära dig mer om vad rörelseförståelse kan innebära under skoldagen:

Målgruppen

Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6. Framför allt vill vi nå de barn som idag inte rör på sig tillräckligt. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på sitt mående och hälsa senare i livet. Genom att inspirera barnen så att de kan fler rörelser, känner glädje och att de vill - kan och vågar delta, då blir intresset för rörelse hela livet större.

Bakgrund

RF-SISU Dalarna genomför Rörelsesatsningen i skolan på uppdrag av Riksidrottsförbundet. Bakgrunden till satsningen är att alltför barn och unga sitter stilla. Idag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Forskningen visar att barn som rör på sig

 • Kan koncentrera sig bättre
 • Får bättre arbetsminne
 • Lär sig bättre
 • Ökar sin rörelsekompetens
 • Ökar sitt självförtroende
 • Ökar sin motivation vill – kan – vågar
 • Känner glädje och social gemenskap

Ta chansen att vara en Rörelserik skola!

Vill din skola delta i satsningen, kontakta projektledare Eva Palm Uhlin.