Hem / Vi arbetar med / Jämställdhet

Jämställdhet

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. RF-SISU Dalarna vill att alla flickor och pojkar, kvinnor och män ska få utöva idrott på lika villkor och ha samma inflytande över idrotten oavsett om man är aktiv, ledare eller styrelsemedlem. Därför jobbar vi med jämställdhet.

Idrottens mål är att idrott ska vara till för alla men i praktiken är det inte så ännu. RF-SISU Dalarna hjälper er att identifiera utmaningarna och att ta steg framåt mot en mer jämställd förening genom processarbete och temaföreläsningar. Arbetet med jämställdhet är ständigt aktuellt och pågående och en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Läs mer om våra temaföreläsningar här, kontakta din idrottskonsulent för att boka temaföreläsning.

För att bli mer inkluderande och jämställda behöver vi förstå vad normer är och gör. 

En normmedveten idrott innebär att: 

  • Vi är medvetna om vilka normer som påverkar oss och kan förhålla oss till dem 
  • Vi lyfter upp och synliggör rådande privilegier och begränsningar för utövare och ledare 
  • Vi arbetar aktivt för ledarskap, resursfördelning och representation som minimerar ojämlikhet och ojämställdhet – ett arbete där ansvaret för förändring framförallt ligger på den som har makt och är mest självklar i sammanhanget.  

 

Idrottens jämställdhetsmål 

Under Riksidrottsförbundets stämma 2017 beslutades nya jämställdhetsmål för hela idrottsrörelsen. Dessa ska uppnås 2025. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. 

Arbeta med jämställdhet 

RF-SISU Dalarna finns som stöd till er förening eller förbund om ni vill utveckla ert jämställdhetsarbete. Vi kan besöka er och hålla i processarbeten och föreläsningar. Kontakta din idrottskonsulent för mer information. 

Inkluderingswebben 

Inkluderingswebben är en utbildningssida som riktar sig till dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare i en förening eller ett förbund. Den ska stötta ert arbete med inkludering.

Besök Inkluderingswebben här
Ladda ned samtalsplan för jämställdhet