Hem / Vi arbetar med / Idrott för alla - inkludering

Idrott för alla - inkludering

Inkludering handlar om att ta tillvara på möjligheter och undanröja hinder. Att vi på alla plan och nivåer tar tillvara på olika kompetenser, erfarenheter och talanger. RF-SISU Dalarna delar Riksidrottsförbundets övergripande mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett bakgrund.

Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Inom idrottsrörelsen ska alla värderas lika oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionshinder eller trosuppfattning.

Idrotten äger den största mötesplatsen i Dalarna där vi möts som föräldrar, ledare, spelare, domare och vänner. Idrotten som en integrationsarena är en fråga om vad olika aktörer gör när olika grupper möts och på vilket sätt människor tillåts påverka verksamhetens mål och mening. Det handlar om delaktighet och påverkan. Därför är det viktigt att vi skapar en miljö där dessa möten kännetecknas av delaktighet, kamratskap och gränsöverskridning.

RF-SISU Dalarna arbetar med olika insatser för föreningar som varit aktiva i mångfaldsarbetet. Vårt huvudfokus är att förändra attityder och värderingar för att individers olikhet ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas. På så sätt rustar vi föreningarna med kompetens, verktyg och möjligheter för att så bra som möjligt arbeta för en mer öppen rekrytering och organisation.

Vill du och din förening utveckla verksamheten och engagera er?

RF-SISU Dalarna erbjuder temaföreläsningen Inkluderande idrott för alla. Kontakta oss, så berättar vi mer om vilka möjligheter och förutsättningar som finns för din idrottsförening.