Hem / Vi arbetar med / Trygg idrott

Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

Du hittar mer om vår värdegrund i idéprogrammet Idrotten vill.

En trygg idrottsmiljö förutsätter även att verksamheten går i linje med barnkonventionen och att vi arbetar efter våra strategiska målsättningar.

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. 

Hitta rätt om värdegrunden bryts

 • Om du är orolig för någonting i din idrottsförening ska du i första hand vända dig till idrottsföreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.
 • Om det finns hinder att vända sig till idrottsföreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund.
 • Det går även att ta kontakt RF-SISU Dalarna. I samtliga 19 distrikt finns utsedd sakkunnig i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med idrottsföreningen eller guida rätt. Sakkunniga på RF-SISU Dalarna är Catharina Jonsson och Erik Timblad.
 • Om ett ärende inte kan hanteras av varken idrottsförening, specialidrottsförbund eller RF-SISU Dalarna kan du kontakta Riksidrottsförbundets idrottsombudsman. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.
 • Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.
 • Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot Riksidrottsförbundets stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Krav på registerutdrag

Enligt lag har en idrottsförening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Mer om registerutdraget finns att läsa i materialet Skapa trygga idrottsmiljöer.

Ansök om registerutdrag på Polisens webbplats

Lathund för specialidrottsförbundens hantering av registerutdrag

Lathund för idrottsförening om hantering av registerutdrag

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att idrottsföreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i idrottsföreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i kraft 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Idrottsföreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Idrottsföreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av idrottsföreningen.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en idrottsförening eller hur väl man känner varandra.

Om du behöver mer information, gå till sidan med frågor och svar om registerutdrag.

Barnens spelregler

Riksidrottsförbundet har i samarbete med Bris tagit fram materialet Barnens spelregler som tar upp barns rättigheter inom idrottsrörelsen. I Barnens spelregler delar Johanna Ojala, Stefan Holm och flera andra idrottsprofiler med sig av sig av sina upplevelser. Barnens spelregler är en bra start till diskussion om rättigheter och värderingar i idrotten. RF-SISU Dalarna erbjuder även temaföreläsningen Barnens spelregler.

Riksidrottsförbundet har även ett samverkansavtal med Bris. Det omfattar såväl kunskapshöjande som rådgivande insatser, bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:

 • Bris – telefonlinje för barn 116 111
 • Bris – vuxentelefon 0771-50 50 50, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00
 • Bris – Stödlinje för idrottsledare 077-44 000 42

Stödmaterial till idrottsföreningar

En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en idrottsförening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet.

Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar. Stödmaterialet som Riksidrottsförbundet har tagit fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna hjälper föreningar att jobba med de här frågorna. Ladda ner stödmaterialet Skapa trygga idrottsmiljöer. Idrottsföreningen kan antingen arbeta själv med materialet eller tillsammans med sin idrottskonsulent. RF-SISU Dalarna erbjuder även temaföreläsningen Skapa trygga idrottsmiljöer.