Hem / Vi arbetar med / Sommaridrottsskola

Sommaridrottsskola 2020

Nu är det dags att planera Sommaridrottsskolan. RF-SISU Dalarna erbjuder en ledarutbildning med färdiga lek- och teoripass för att skapa mervärde för deltagarna.

Vi erbjuder:
Kostnadsfri ledarutbildning för alla ledare. Denna tretimmarsutbildning kommer att arrangeras under maj och juni på flera olika platser i Dalarna, och om möjligt på er hemmaplan.

Utbildningen innehåller färdiga lek- och teoripass som utgår ifrån Barnens spelregler, ett material som BRIS och Riksidrottsförbundet tagit fram. Barnens spelregler tar upp barn och ungas rättigheter till en trygg idrott. Vi blandar frågeställningar med praktiska övningar i teambuilding.Lek- och teoripassen finns i flera varianter.

Skillnaden från tidigare år är att föreningens egna ledare ansvarar för lek- och teoripassen på Sommaridrottsskolan. Vi bistår istället med upplägget och utbildning av ledare.

Med anledning av det aktuella läget
Vi vet att många föreningar står inför beslutet om ni ska bedriva er sommaridrottskola eller inte, med tanke på läget. Beslutet är givetvis ert. Vi uppmanar dock att försöka genomföra den om det är möjligt. För er med många deltagare kan man behöva begränsa antalet i år. I övrigt vill vi ge följande tips:

  • Var utomhus så mycket det går.
  • Tänk på gruppstorleken.
  • Försök sprida ut deltagarna så gott det går.
  • Servera mat/mellanmål i separata påsar el. dyligt.
  • Köp in handsprit och se till att det finns tvål på toaletterna.
  • Ha fler olika ställen där föräldrar lämnar och hämtar sina barn.
  • Håll er uppdaterade på info från Folkhälsomyndigheten.

Anmälan via denna länk. Sista anmälningsdag är den 26 april 2020. När ni anmält er kommer ni få besked om utbildningstillfället.

Förutom att utbildningen bidrar till att höja kvalitén på Sommaridrottsskolorna, kommer ledarna ta med sig sina kunskaper in i den ordinarie verksamheten. Detta höjer kompetensen och intresset för ledarskap. Vi hoppas att det underlättar ledarförsörjningen i föreningarna framöver.