× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Vi arbetar med / Samsyn

Samsyn i Dalarna

Visionen för Samsyn är  - Vårt bästa för barnens bästa
Våra ledord är samverkan - kommunikation – uppföljning

 

Barn- och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Idrotten ska ha barnen och ungdomarna i centrum och de ska inte tvingas välja idrott. Därför har vi startat Samsyn, för att i möjligaste mån försöka undvika krockar mellan barn och ungdomars idrottsaktiviteter.

Barn som får möjlighet att testa och delta i flera idrotter får en ökad rörelseförståelse och bättre hälsa genom minskad skaderisk, säger forskningen. Barn som har roligt, mår bra och känner att de utvecklas, vill, kan och vågar, fortsätter att idrotta.

Under våren 2017 startades ett samarbete mellan de stora lagidrotter i Dalarna. Specialidrottsdistriktsförbunden inom bandy, fotboll, handboll, innebandy och ishockey beslutade sig för gemensamma riktlinjer för barnidrott. Med syfte att underlätta för barn och ungdomar att kunna delta i flera idrotter. En utvecklingsresa som går i linje med Riksidrottsförbundet strategi 2025. En ny syn på träning och tävling. Nästa mål är också att få fler idrotter med i samarbetet.

Samsyns kalender

I kalendern publicerar vi alla lagidrotters större arrangemang samt distiktslags samlingar för att underlätta planeringen. Arbetsgruppen träffas två gånger per år för att planera.

Samsyn formulär

Detta formulär är till för dig som har upplevt en situation som du tycker strider mot riktlinjerna i Samsyn. Det kan gälla att Samsyn inte efterföljs av ett specialidrottsdistriktsförbund, en förening eller en enskild ledare.

Till Samsyn formulär