Hem / Vi arbetar med / Idrottens Dag

Idrottens Dag

Idrottens Dag, 24 september 2021, blir i år ett samarbete mellan Rörelsesatsning i skolan och lokala idrottsföreningar.

Det europeiska initiativet- och Riksidrottsförbundets stora nationella satsning Idrottens Dag, syftar till att få människor i rörelse. Genom att prova olika aktiviteter och komma i kontakt med lokala idrottsföreningar, hoppas vi kunna bidra till ett ökat engagemang inom idrotten.

En viktig del är att barn- och ungdomar slussas in i gemenskapen genom våra lokala idrottsföreningar. Idrottens Dag ska verka för att idrott blir tillgänglig för så många som möjligt. Därför samarbetar vi med RF:s nationella projekt Rörelsesatsning i skolan.

Idrottens Dag är en idrottsmanifestation som arrangerats i Dalarna sedan 2017. Under åren har vi varit i bland annat Vansbro, Hedemora, Mora, Orsa och Borlänge.

Den 24 september 2021 är det dags denna gång. Vi erbjuder alla skolor i rörelsesatsningen att vara med. Kravet är att skolorna arrangerar minst 120 minuters rörelse denna fredag. De föreningar som deltar erbjuds ersättning samt utbildning. Mer information kommer att komma löpande på denna sida samt direkt till föreningar.