Hem / Vi arbetar med / Fritidsbanken

Fritidsbanken gör nytta för hela samhället

I en Fritidsbank kan du låna idrotts- och friluftsprylar gratis. RF-SISU Dalarna arbetar för att fler startar Fritidsbanker i Dalarna. Syftet är att fler människor lättare ska få chansen att prova på aktiviteter. Dessutom gör det nytta i hela samhället.

Att starta och driva en Fritidsbank blir alltmer självklart för kommunerna. Många kommuner i Sverige har redan sett nyttan av Fritidsbankens koncept, där du som privatperson kan låna idrotts- och friluftsutrustning kostnadsfritt. Fler kommuner är intresserade att starta en Fritidsbank. I Dalarna finns det för närvarande fyra: Hedemora, Smedjebacken, Säter och Vansbro. En femte Fritidsbank startar i Avesta efter sommaren.

Fritidsbankens syfte att få folk i rörelse är svårt att motstå. Men en fritidsbank fyller så många fler syften än att människor aktiverar sig och får chans till att prova på olika idrotts- och friluftsaktiviteter. Konceptet fyller en stor roll i de flesta delarna av samhället och kommunernas verksamhet.

Några delar en Fritidsbank attraherar:

Miljö

Saker som återanvänds bidrar till ett klimatsmart och hållbart samhälle och kan vara en del i arbetet mot agenda 2030. Här har Fritidsbanken fått fler miljöutmärkelser sedan starten 2013.

Arbetsmarknad

Att arbeta på en Fritidsbank är ofta inkörsporten till vidare anställningar på arbetsmarknaden vilket bidrar till socioekonomiska fördelar. På en Fritidsbank finns det oftast plats för alla typer av människor som har olika bakgrund och förutsättningar. Vidare har Fritidsbankerna genererat ordinarie anställningar för många människor.

Inkludering

Fritidsbanken bidrar till att människor får upp ögonen för en ny aktivitet vilket leder till att personer integreras i samhället. Den kan även utjämna olikheterna mellan till exempel kön, ekonomi, ålder med mera.

Hälsa

En Fritidsbank är nästan som motion på recept. Dels bidrar den till fysiskt välmående men genererar även positiva psykiska hälsoeffekter. En Fritidsbank hjälper hela människan att må bra.

Natur och friluftsliv

Fritidsbankerna lånar även ut friluftsutrustning som bidrar till att människor kommer ut i naturen, vilket har en positiv påverkan på hälsan.

Över tid sparar samhället resurser genom att starta en Fritidsbanken tack vare positiva effekter på många olika plan. Men det krävs en anställd platsansvarig för att verksamheten ska bli långvarig och framgångsrik. Denna uppgift kan med fördel delas upp och bekostas av ovanstående delar hos kommunerna. Vidare är det positivt att involvera fler samarbetspartners som till exempel bostadsbolag, Svenska kyrkan och föreningslivet.

Vår projektledare Tobias Hedwall finns som hjälp i processen att starta Fritidsbanken.

Mer information om Fritidsbanken finns på www.fritidsbanken.se