Hem / Om RF-SISU Dalarna / Utmärkelser

Förtjänsttecken guld

Uppmärksamma en person som genomfört ett förtjänstfullt arbete i idrottsförening eller idrottsförbund med ett förtjänsttecken guld. Personer som tilldelats RF-SISU Dalarnas förtjänsttecken guld har möjlighet att söka Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse.

Kriterier

Kan tilldelas enskild person som genomfört ett förtjänstfull ideellt arbete i styrelse eller kommité på förbundsnivå under en tidsperiod om minst 20 år. Eller i på föreningsnivå under minst 25 år.

Ansökan kan förelås av RF-SISU Dalarna, specialidrottsdistriktsförbund styrelse, idrottsförenings styrelse, och handläggare för utmärkelser eller chefstjänsteman.

Utmärkelsen delas ut vid RF-SISU Dalarnas, specialidrottsdistriktsförbund eller idrottsförenings årsstämma eller vid annat högtidligt tillfälle.

Ansökan

Ansökan om utmärkelser ska vara RF-SISU Dalarna tillhanda en månad före avsedd utdelningsdag. RF-SISU Dalarnas ansökningsformulär ska användas.

Beslut

Beslut om tilldelning av förtjänsttecken fattas av tjänsteman utsedd av RF-SISU Dalarna.

Förtydligande

Om mottagaren av förtjänsttecken arbetat både på förenings- och förbundsnivå men inte kommer upp i tillräckligt många år kan åren räknas samman. Då gäller kriterier för antal år på föreningsnivå.