Hem / Om RF-SISU Dalarna

Om RF-SISU Dalarna

RF-SISU Dalarna är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Dalarna. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott. Vi är också idrottens eget studieförbund. Vi arbetar med folkbildning och utbildning inom idrotten. Att stimulera människors lärande och sätta idéer i rörelse är en viktig uppgift för oss.

Idrottsrörelsen i Dalarna

Vårt uppdrag regionalt består av två delar – ett idrottsuppdrag där vi stödjer, företräder och utvecklar länets idrottsrörelse i gemensamma frågor och ett folkbildningsuppdrag där vi ska sätta idéer i rörelse och stimulera till utveckling av idrotten genom bildning och utbildning. Vi tar avstamp i idrottsrörelsens gemensamma värdegrund Idrotten vill.

I Dalarna finns ca 800 idrottsföreningar. I länet bedrivs idrottsverksamhet kopplad till 72 olika specialidrottsdistriktsförbund.  

Sammanläggning 1 januari 2020

Som ett led i effektiviseringen av den regionala verksamheten skedde 1 januari 2020 en sammanläggning av distriktsidrottsförbund och SISU-distrikt till en juridisk person per distrikt. Det betyder att det nu finns totalt 19 distriktsorganisationer i Sverige istället för 38. Istället för Dalarnas Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Dalarna är vi nu: RF-SISU Dalarna.

Idrottsrörelsen i Sverige

Nationellt består idrottsrörelsen av 3,3 miljoner medlemmar i drygt 19 000 föreningar som är samlade i 72 specialidrottsförbund. Våra två visioner är Svensk idrott – världens bästa och Idrottsrörelsens folkbildning - världens bästa.

Idrottsrörelsen vill välkomna alla in i en verksamhet där varje människa har en plats och en uppgift. En idrottsrörelse med ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om att just dessa skapar grunden för en idrott i världsklass. Den svenska idrottsrörelsen vill bli bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Länk till Riksidrottsförbundets nationella webbplats

Länk till SISU Idrottsutbildarnas nationella webbplats