Hem / Egna nyheter / Yngve Lindvalls Minnesfond - Rätt till idrott

Yngve Lindvalls Minnesfond - Rätt till idrott

Fonden ska bidrar till att sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna så att barn och ungdomar ska kunna delta i idrottslig verksamhet på lika villkor.

Idrottsrörelsen ska vara öppen för alla, oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Idrottsföreningen kan söka medel som avser avgifter för medlemskap, träningsavgift och utrustning för att barn och ungdomar ska kunna idrotta.

Mer om fonden Rätt till idrott