Hem / Egna nyheter / Webbsänd utbildning - 5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott - en grundkurs

Webbsänd utbildning - 5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott - en grundkurs

Syftet är att ge inspiration och exempel på hur andra jobbat med att få syn på egna normer och ta modiga och nödvändiga steg framåt.

5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott är en grundkurs i jämställdhet och inkludering som berör alla diskrimineringsgrunder: kön, sexuell läggning, könsidentitet och uttryck, ålder, etnisk bakgrund, funktionsförmåga, religion och annan trosuppfattning samt social bakgrund/klass.

Kurstillfälle: 9 juni

Välkommen med en anmälan!