Hem / Egna nyheter / RF-SISU Dalarnas - Stöd till energiomställning

RF-SISU Dalarnas - Stöd till energiomställning

RF-SISU Dalarna har beslutat att förutom stödet via RF avsätta ytterligare medel för energiomställning utifrån den energikris som nu råder och som medför ökade kostnader. Målgruppen för detta extra stöd är idrottsföreningar som äger sin anläggning.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av idrottsrörelsens prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer.

Mer om stöd till energiomställning