Hem / Egna nyheter / Distriktsstämma 2022

Distriktsstämma 2022

RF-SISU Dalarnas distriktsstämma genomfördes tisdag 26 april. Återigen kunde vi träffas och hålla distriktsstämman i traditionell mötesform och inte som 2020 när vi träffades digitalt.

Mötesordförande
Calle Myrsell, valdes till mötesordförande. Han styrde skickligt mötet som hölls i Falun på Kvarnporten.

Stipendieutdelning
Innan stämmorna delades två stipendier ut från Yngve Lindvalls Minnesfond. RF-SISU Dalarna gratulerar stipendiemottagarna och tackar för den insats de gör för dalaidrotten.

Thomas Ekhammer, Korsnäs IF Skidor, tilldelades 5 000 kr
Sak Yant Muay Thai Klubb, tilldelades 5 000 kr

Mer om stipendiaterna

Distriktsstämmor
För första gången genomfördes en stämma efter sammanläggningen av Dalarnas Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Dalarna. Motsvarande sammanläggning skedde i samtliga 19 distrikt 2020.

Avtackningar
I samband med stämmorna avtackades följande som valt att ställa sin plats till förfogande, RF-SISU Dalarna tackar för mångårigt engagemang för idrotten i Dalarna.

Hans Gradin, ledamot i styrelsen
Monika Tilander, ledamot i styrelsen
Matts Gregori, ordförande i valberedningen
Anki Kjellberg, valberedningen
Bertil Eek, valberedningen, Bertil avled tidigare i år, men nämndes vid avtackningen för sitt stora engagemang för idrottsrörelsen i Dalarna.

Ny- och omval
Vid RF-SISU Dalarnas distriktsstämma valdes följande personer in som förtroendevalda:

Tomas Ringsby Petersson, styrelsens ordförande – omval
PeO Karlström – omval
Marie Rapp, ledamot i styrelsen – omval
Anders Henningsson, ledamot i styrelsen – nyval
Monika Vester, ledamot i styrelsen – nyval
Ola Bonde, lekmannarevisor – omval
Anders Westlund, lekmannarevisorsuppleant – omval
Stefan Jonsson, valberedningens ordförande – nyval
Johan Carelle, valberedningen – omval
Annika Stålberg, valberedningen – omval
Calle Myrsell, valberedningen – nyval
Monika Sundin, valberedningen – nyval

Samtliga ny- och omvalda hälsas välkomna till RF-SISU Dalarna.

Bildtext: omvalde ordförande Tomas Ringsby Petersson.