Hem / Egna nyheter / Digital utbildning - 5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott - en grundkurs

Digital utbildning - 5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott - en grundkurs

En grundkurs i jämställdhet och inkludering som berör alla diskrimineringsgrunder: kön, sexuell läggning, könsidentitet och uttryck, ålder, etnisk bakgrund, funktionsförmåga, religion och annan trosuppfattning samt social bakgrund/klass.

Målgruppen är organisationsledare, tränare och föräldrar.

Syftet är att ge inspiration och exempel på hur andra jobbat med att få syn på egna normer och ta modiga och nödvändiga steg framåt. En introduktion av den nya plattformen Inkluderande idrott - normer, kunskap, inspiration ingår.

Digital utbildning: 15 februari

Välkommen med en anmälan!