Hem / Egna nyheter / Digital utbildning - 5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott - en grundkurs

Digital utbildning - 5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott - en grundkurs

Kursen kopplar ihop utvecklingsresorna i Strategi 2025, Jämställdhet för en framgångsrik idrott och En inkluderande idrott för alla, med de tre andra utvecklingsresorna och med den idrottsliga vardagen.

5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott är en grundkurs i jämställdhet och inkludering som berör alla diskrimineringsgrunder: kön, sexuell läggning, könsidentitet och uttryck, ålder, etnisk bakgrund, funktionsförmåga, religion och annan trosuppfattning samt social bakgrund/klass.

Digital föreläsning: 20 oktober

Välkommen med en anmälan!