Hem / Egna nyheter / Digital träff - Ekonomiskt stöd med inriktning parasport

Digital träff - Ekonomiskt stöd med inriktning parasport

Vi informerar om de bidrag och stöd som finns att söka för paraföreningarna i länet. Det handlar om allt från aktivitetsstöd, verksamhetsstöd, anläggningsstöd samt stöd till utveckling och utbildning.

Det kommer även att finnas tid till diskussioner och samtal kring mer specifika frågor om sådana uppkommer.

Målgruppen är alla föreningar i Dalarna som bedriver eller vill bedriva parasport.

Från RF-SISU Dalarna deltar Eva Lignell, verksamhetschef med särskilt ansvar för Anläggningsstöd, från Parasport Dalarna deltar kanslichef Jan-Olov Fredborg. Jan-Olov har lång erfarenhet av arbete med Dalarnas parasportföreningar.

Digital träff 6 oktober kl 18.00-19.30

Välkommen med en anmälan!