Hem / Utbildning/Folkbildning / Utbildningar för ledare och... / Utvecklingsanpassad fysisk träning

Utvecklingsanpassad fysisk träning

Hur kan vi utveckla fysisk träning i hela föreningen, med inriktning att skapa goda förutsättningar för den individuella utvecklingen?

Vi kommer att ta er från grunden med den så viktiga rörelseglädjen till att utveckla olika spetskvalitéer så som sprint och spänst.

Föreläsning

Inspelat material - Utvecklingsanpassad fysisk träning (youtube)

Med hjälp av förinspelade träningsmoment visar Miro Zalar, Nanne Olsson och Andreas Mattsson tillsammans med aktiva i olika idrotter på hur man anpassat och med progression utvecklar och stärker de olika fysiska grundkvalitéerna.

Utvecklingsanpassad fysisk träning i föreningen

Utveckla ert ledarteam och era aktiva med Utvecklingsanpassad fysisk träning utifrån er idrott! Vi erbjuder teoretisk-praktiska träffar kring fysisk träning i er föreningsmiljö eller på Testlabbet. Utbildningen innehåller också erfarenhetsutbyte, feedback och praktiska tips mellan ledarna.

Kontakta er idrottskonsulent på RF-SISU Blekinge för att få exempel på hur ett upplägg kan se ut för just er.

Föreningsexempel

Lärgruppsmaterial

Utvecklas och lär tillsammans i ledarteamet genom att starta en lärgrupp kring utvecklingsanpassad fysisk träning.  Gemensamma samtal sätter idéer i rörelse, skapar kraft i ert arbete och möjligheter till gemensamt lärande och samsyn.

Lärgruppsmaterial Utvecklingsanpassad fysisk träning

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus