Hem / Utbildning/Folkbildning / Utbildningar för ledare och tränare

Utbildningar för ledare och tränare

RF-SISU Blekinge erbjuder tränar- och ledarutbildningar som stärker dig i din roll − oavsett idrott och oavsett om du är ny som ledare eller har lång erfarenhet. Vilken utbildning passar dig? Läs mer nedan om vårt utbud och tveka inte att kontakta våra idrottskonsulenter om du har frågor eller vill ha mer information.

SISU Idrottsutbildarnas utbildningar

RF-SISU Blekinge erbjuder SISU Idrottsutbildarnas tränar- och ledarutbildningar, som är nationella och ser likadana ut i hela landet. Utbildningarna är idrottsövergripande vilket innebär att de passar alla, oavsett idrott. Utbildningarna är helt eller delvis webbaserade och kan kombineras i flera steg. De webbaserade studierna fördjupas och anpassas sedan till din förenings verksamhet och era behov genom samtalsunderlag och frågeställningar som föreningens ledare kan arbeta vidare med i lärgrupper.

Idrottens tränarutbildningar

De två första stegen i idrottens nya tränarutbildningar finns tillgängliga i dag, de övriga två stegen planeras för lansering längre fram.

Introduktionsutbildning för tränare

Introduktionsutbildning för tränare är en kostnadsfri och helt webbaserad utbildning som alla kan genomföra. När det gäller nästa nivå, Grundutbildningen, så är det i dag 40 specialidrottsförbund (SF) som använder den som sin grundtränarutbildning. Övriga förbund har egna tränarutbildningar.

Gå till Introduktionsutbildning för tränare

Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen för tränare ger dig en bra grund att stå på i din framtida tränarroll. Utbildningen är idrottsövergripande och vänder sig till alla tränare oavsett om man leder barn, ungdomar eller vuxna. Utbildningen omfattar cirka 25 lektionstimmar á 45 minuter och sker i ett varierat lärande med egenstudier, fysiska träffar och lektioner hemma i din förening.

Gå till Grundutbildning för tränare

Idrottens föreningsledarutbildning

Begreppet föreningsledare är brett och omfattar alla som på något sätt är engagerade som ledare i en idrottsförening, i någon annan roll än den som tränare. Att veta hur en idrottsförening styrs och utvecklas är viktigt oavsett om du har ett allmänt intresse för föreningens uppbyggnad eller en specifik roll i föreningen.

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Idrottens föreningsledarutbildning delas in i de olika stegen, Introduktion, Grund, Fortsättning och Högre utbildning. Just nu utvecklas föreningsledarutbildningar, där Introduktionsutbildning för föreningsledare är lanserad*. Introduktionsutbildningen ger en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrottsrörelsen. Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och tar 2–3 timmar att genomföra. Ta gärna samtalen vidare i föreningen genom folkbildning.

Gå Introduktionsutbildning för föreningsledare

*Nästa steg, Grundutbildning för föreningsledare, lanseras under 2020.

RF-SISU Blekinges utbildningar

RF-SISU Blekinge erbjuder en rad utbildningar i många olika ämnen. Om du är intresserad av att höja dina kunskaper och få nya idéer kring evenemang, ledarskap, kost, träningslära eller föreningslära kan du hitta det och mycket annat hos oss. Saknar du en utbildning i vårt utbud får du gärna höra av dig till oss. Våra utbildningar ska utgå från era behov.

Här kan du se vilka utbildningar som är aktuella just nu

Välja rätt tränar- eller ledarutbildning

Hur ska man välja rätt utbildning? Det allra enklaste är att ta kontakt med din förening eller med en idrottskonsulent hos oss på RF-SISU Blekinge. Vi kan ge råd om vilken tränarutbildning du bör gå och vilka utbildningar som är på gång.

Ta kontakt med din förenings idrottskonsulent

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus