Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar

Ekonomi - Bokföring/Redovisning


Kvällen kommer bland annat att beröra kassörens uppgifter, bokföring – debet / kredit, bokföringsprogram och årsbokslut.


Ekonomin har stor betydelse för föreningen och de möjligheter som finns att kunna uppnå dit föreningen strävar.
Ju fler som ökar sina kunskaper om föreningsläran i allmänhet och den ekonomiska delen i synnerhet desto bättre.

Målgrupp:
Du som i en förening/förbund hanterar ekonomi men även ordföranden och ytterligare några i styrelsen bör ha dessa kunskaper.
Styrelseledamöter och personal i föreningar och förbund.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus