Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar

Ekonomi - Budget och uppföljning


Kvällen kommer bland annat att beröra styrelsens uppdrag och ansvar, budget och resultat- och budgetuppföljning


För föreningens styrelse är budgeten ett viktigt styrinstrument. En budget är delvis en kvalificerad uppskattning av framtiden i siffror. Genom att regelbundet följa upp sin verksamhet och budget kan föreningens styrelse vidta åtgärder.
Utifrån sin bokföring kan föreningen regelbundet göra avstämningar genom att ta ut en resultat- respektive balansräkning.

Målgrupp:
Du som i en förening hanterar ekonomi men även ordföranden i föreningen och ytterligare några i styrelsen bör ha dessa kunskaper.
Styrelseledamöter och personal i föreningar och förbund.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus