Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar

Fortsättningsutbildning för tränare


Fortsättningsutbildning för tränare är en fördjupande tränarutbildning som bygger vidare på Grundutbildning för tränare.

Här fördjupar och konkretiserar vi ämnesfält som är viktiga för dig som tränare. Du får möjlighet att utveckla ditt eget ledarskap och hitta arbetssätt för att möta, involvera och anpassa idrottsverksamheten utifrån utövarnas fysiska, psykiska, sociala och idrottsliga förmåga. Dessutom får du ökad kunskap kring hur du lägger upp en långsiktig planering och aktivt arbetar med återhämtning och skadeförebyggande träning.


Utbildningen vänder sig till dig som leder barn, ungdomar eller vuxna. Utbildningen sträcker sig över en viss tid och sker i ett varierat lärande där du genomför egna studier via webb, böcker och uppgifter i det digitala klassrummet. Utbildningen innehåller även fysiska träffar som har stort fokus på fördjupade samtal, erfarenhetsutbyte och praktisk tillämpning.

Tanken är att du efter denna utbildningen ska kunna ansvara för att skapa en verksamhet som engagerar över tid. Ditt uppdrag handlar troligen att både koordinera samverkan med tränarkollegor och hålla dialog med övriga i föreningen. Du ska också kunna utforma en långsiktig planering, genomföra planering och följa upp.

  • Egna studier via webb
  • Fysiska träffar
  • Hemuppgift
  • Omfattar totalt ca 30 timmars studier

Målgrupp:
Du som gått Grundutbildning för tränare eller annan likvärdig tränarutbildning och är 16 år eller äldre.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus