Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar

Ledare som lyssnar (digital)


Utifrån den digitala utbildningen "Ledare som lyssnar" stöttar vi er förening i arbetet med att jobba kring ledarskapsfrågor kopplade till psykisk hälsa och ohälsa bland barn och unga. Hur kan du som ledare främja psykisk hälsa bland era aktiva och känna er förberedda om ni möter ett barn eller ungdom som mår psykiskt dåligt? Vid detta tillfälle ger vi en introduktion till utbildningen.

Är er förening intresserad av att öka kunskapen kring psykisk hälsa bland barn och unga? Är du ledare eller tror du att ledare i din förening vill veta mer kring hur ni kan främja psykisk hälsa bland era aktiva, men även känna er förberedda om ni möter ett barn eller ungdom som mår psykiskt dåligt?

Utifrån e-utbildningen "Ledare som lyssnar" stöttar vi er förening i arbetet med att jobba kring ledarskapsfrågor kopplade till psykisk hälsa och ohälsa bland barn och unga. I utbildningsdelarna ingår:

  • Vad är psykisk hälsa och varför den kunskapen spelar roll för dig som ledare
  • Hur ditt ledarskap kan stärka den psykiska hälsan hos de som du leder
  • Vad påverkar den psykiska hälsan och hur du kan upptäcka om någon mår dåligt
  • Hur du kan bli bättre på att fråga, lyssna och skapa en trygg samtalssituation. Du får också tips på hur du kan agera om det behövs mer stöd och hjälp.

Emelie Olsson förklarar närmare upplägget för utbildningen och hur ni kan genomföra den på hemmaplan i er förening - till exempel i ledarteam eller styrelse. Att delta på denna träff binder inte er förening att genomföra utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri för dig som är medlem i idrottsförening i Blekinge.

Utbildningen kommer att ske online via Microsoft Teams. Du kan delta i mötet via Teams-appen eller i någon av webbläsarna Chrome eller Edge.

Anslut till mötet här

(E-utbildningen Ledare som lyssnar är framtagen av Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. Den syftar till att ge ledare som möter barn och unga på fritiden grundläggande kunskaper om psykisk hälsa och ohälsa. Målet är att ledare som gått utbildningen ska få ökad kunskap kring hur de kan bidra till att främja psykisk hälsa samt vara mer närvarande, stödjande och trygga i möten med barn och unga som mår dåligt psykiskt).

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus