Hem / Utbildning/Folkbildning / Om lärgrupper

Lärgrupper - den enkla metoden

Utveckla din förening genom att samtala om viktiga och värdefulla frågor i en lärgrupp. Gemensamma samtal sätter idéer i rörelse, skapar kraft i ert arbete och möjligheter till ett gemensamt lärande. Vi på RF-SISU Blekinge hjälper er att komma igång och kan bidra med bra verktyg för ert lärande.

Lärgrupp

Genom att starta en lärgrupp i samarbete med RF-SISU Blekinge öppnar du och din förening upp för nya perspektiv och hittar nya vägar för framgångsrika lösningar. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt i varje grupp. Gemenskap, sammanhang och ökad delaktighet är några positiva effekter med att arbeta i lärgrupp. Hos RF-SISU Blekinge finns lärruppsmaterial inom en rad olika ämnen för dig och din förening.

Lärgruppsledare

Som ledare och tränare kan du ha flera olika roller. En när du instruerar dina spelare eller aktiva på planen, isen eller i träningslokalen. En annan när ni pratat om andra värden inom idrotten, som värdeord, bra mat eller mental träning eller liknande. När du genomför en lärgrupp i samarbete med RF-SISU Blekinge finns det alltid en lärgruppsledare. Lärgruppsledarens roll är att fördela ordet och se att alla kommer till tals och deltar aktivt i samtalet. Samtidigt fungerar lärgruppsledaren som inspiratör och fångar upp tankar och idéer.

Tid och omfattning

En lärgrupp pågår under minst 3 utbildningstimmar och består av minst 3 deltagare inklusive lärgruppsledaren. Gruppmedlemmarna i den specifika lärgruppen avgör själva hur många gånger som ni vill träffas och hur länge ni ses varje gång.

Erfarenhetsmässigt fungerar en lärgrupp som bäst med 5–8 deltagare och att varje träff är mellan 1–3 timmar lång. Ni lägger själva upp er plan för hur och när ni ska träffas och vad ni vill fokusera mer på och samtala om.

Ålder

Deltagare i lärgruppsverksamhet ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Avsteg kan dock göras från denna regel och låta deltagare från 7 år delta i lärgruppsverksamhet under  förutsättning att verksamheten är pedagogisk och tidsmässigt är anpassat för målgruppen.

Exempel på lärande träffar

Exempel på möten/utbildningar som ni kan redovisa i lärgruppen är:

  • Teoretiska mötesträffar: Föräldraträffar, arbetsgrupper, styrelsens arbete med att utveckla föreningen, ledarträffar, möten mm.
  • Planeringsträffar: Inför träning/tävling, arrangemang, jubileum/fest etc.
  • Utbildning/teori för aktiva och/eller ledare: Kan till exempel ske i anslutning till träning eller läger.
  • Avslutning/kick-off som innehåller teoretiska inslag: Utvärdering, mål, nästa säsong etc

Träffarna kan ha genomförts fysiskt och/eller digitalt.

Registrering och rapportering

Efter genomförd lärgrupp registreras deltagare och antal timmar av föreningen i ett digitalt rapporteringssystem. Du slutrapporterar sedan i det kostnadsfria programmet IdrottOnline. Kontakta oss gärna för stöd i rapporteringen.

Kontakta din idrottskonsulent för mer information.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus