Hem / Utbildning/Folkbildning

Metoder som hjälper människor och föreningar att utvecklas

RF-SISU Blekinge är SISU Idrottsutbildarna regionalt i Blekinge. Vi är idrottsrörelsens eget studieförbund och vi arbetar med att stöttar, folkbilda och utveckla föreningar och individer. Alla föreningar i Blekinge har en egen idrottskonsulent att bolla idéer och tankar med.

Våra idrottskonsulenter kan tillsammans med dig och din förening identifiera och lägga en plan för hur föreningen och individer på bästa sätt kan utvecklas och utbildas.

Folkbildning i idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. En förening som hela tiden har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre.

Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt. Vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges. RF-SISU Blekinge har också ett uppdrag att med stöd och utbildningsinsatser underlätta för föreningar och förbund att ta till sig ny teknik.

Folkbildning i idrottsföreningen

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig men folkbildningens grundtankar om att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap är centrala.

Föreningsbesök

Genom föreningsbesöket kommer en av våra idrottskonsulenter till föreningens hemmaplan. Tillsammans gör ni en analys av er förening idag och ser vad just ni har för bildnings- och utbildningsbehov. Föreningsbesöket ska ses som starten på ett arbete där individens och föreningens utveckling är drivkraften. 

Lärgrupp

I en lärgrupp är det deltagarna själva som skapar lärandet genom att söka kunskap utifrån sina behov och intressen. Deltagarna lär genom att stöttas av en kompetent lärgruppsledare som ser till att samtal och dialoger utvecklar såväl individer som föreningen. Det här sättet att i grupp efter egna behov och egen planering lära sig saker tillsammans är grunden för idrottsrörelsens folkbildning.

Kurs

När du deltar i en kurs finns en i förväg fastställd kurs-/utbildningsplan. Här hos RF-SISU Blekinge finns idrottsövergripande utbildningsverksamhet som hålls efter samma plan i hela landet för såväl tränare som föreningsledare. Men vi erbjuder också lokalt framtagna. En del kurser löper över flera tillfällen och pågår under en längre period medan andra bara är ett enstaka tillfälle.

Här kan du söka våra kurser och se dem i datumordning.

Processarbete

Med stöd av RF-SISU Blekinge kan en förening kraftsamla för att utvecklas och genomföra ett processarbete för att ta sig mot ett bestämt mål. Arbetet leds av en kompetent processledare som för arbetet framåt tillsammans med deltagarna. Processarbete syftar till att vara en resurs som stärker strukturen och utvecklingen av föreningen/organisationen.

Föreläsning

Att få ny kunskap genom att lyssna på en föreläsning är något som de flesta känner igen och som är vanligt inom idrottsrörelsen. Kända före detta idrottare eller idrottsledare är ofta anlitade som inspiratörer och för att dela med sig av sin kunskap. En föreläsning blir en mötesplats inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade.

Om din förening samverkar med SISU Idrottsutbildarna kan ni anlita någon av de lokala expertföreläsare som RF-SISU Blekinge har avtal med.

Expertföreläsare

Kulturarrangemang

En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan också lära sig nya saker genom kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans och utställningar.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus