Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Verksamhetsstöd idrott för äldre

Verksamhetsstöd idrott för äldre

Från och med den 1 oktober har idrottsföreningar som bedriver eller som har bedrivit verksamhet under 2019 för målgruppen 65 år och äldre möjlighet att söka stöd för verksamheten.

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet för äldre (65+) har under oktober och november 2020 möjlighet att söka ett verksamhetsstöd för den målgruppen. 

Syftet med stödet är att ge föreningen förutsättningar att bedriva och utveckla idrottsverksamhet där äldre deltar. Stödet är en engångsföreteelse och hanteras i en enda ansökningsomgång mellan 1 oktober 2020 och 31 januari 2021.

Vilka kan söka?

Idrottsföreningar som idag bedriver, eller sedan 1 januari 2019 bedrivit, idrottsverksamhet där personer 65 år eller äldre (65+) deltagit. Föreningen ska idag ha minst fem medlemmar som är 65+ och som deltar eller har deltagit i föreningens idrottsaktiviteter under samma tidsperiod. Föreningen måste också vara medlem i ett specialidrottsförbund som är anslutet till Riksidrottsförbundet.

Mer information

Här hittar du mer information om stödet. Ansökan görs i IdrottOnline och måste vara inskickad senast den 31 januari 2021.

Vid frågor är ni även välkomna att höra av er till oss på RF-SISU Blekinge.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus