Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd inkludering

Projektstöd inkludering

Idrottsrörelsen är en viktig motor som inkluderar och hjälper nya invånare in i samhället. Inkluderingsstödet riktar sig till föreningar som vill starta upp eller redan har verksamhet för att inkludera nyanlända.

RF-SISU Blekinge vill stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra till både inkluderingen i samhället och idrottsrörelsens utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens gemensamma vision, Strategi 2025, där ett av de prioriterade områdena handlar om att skapa ett livslångt idrottande för alla. Idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft som motverkar segregation och utanförskap.

Här kan du läsa mer om inkluderande idrott

Projektstödets inriktning

Projektstödet ska användas för att:

 • Höja medvetandegraden och kunskapsnivån om normer och strukturer inom idrottsrörelsen, med målet att normer och strukturer som motverkar/försvårar inkludering av individer synliggörs, ifrågasätts, utmanas och förändras.
 • Bedriva inkluderande verksamhet och göra riktade insatser för nyanlända.

Avgränsningar 

Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling i er förening. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet. Vi beviljar exempelvis inte stöd för:

 • Läger, vilka bedöms ingå i den ordinarie verksamheten. 
 • Material som ska användas i den ordinarie verksamheten. 
  Stöd kan dock beviljas för material som syftar till att göra en anpassning av idrottsytan och leda till förändring av verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. 

 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Bedömningskriterier för projektstödet

I bedömningen av din ansökan tar vi hänsyn till följande kriterier: 

 • Långsiktighet
 • Föreningsutveckling
 • Målgruppens involvering
 • Jämställdhet
 • Samverkan

Så ansöker du

Själva ansökan görs via idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline. Välj Projektstöd IF 2020/2021 - Idrott för nyanlända.Våra idrottskonsulenter kan bistå med värdefulla tips och inspel. Kontakta er idrottskonsulent inför ansökan

Krav på återrapportering

Den statsning du beviljats stöd för återrapporteras i idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline efter avslut eller senast 30 januari 2021. Observera att återrapport måste godkännas innan nya medel kan beviljas. Vid utebliven återrapport ska föreningen betala tillbaka beviljade medel tillbaka.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus