Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd IF: Barn- och ungdomsidrott

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Hos oss på RF-SISU Blekinge kan din idrottsförening söka projektstöd för att utveckla er barn- och ungdomsverksamhet i linje med målen i Strategi 2025. Stöd kan också sökas från din idrotts specialidrottsförbund.

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025 i riktning mot visionen; svensk idrottvärldens bästa. Idrottsrörelsen har två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten, ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”, därför prioriteras två områden 2022–2023 för att kunna nå målen 2025.

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en av idrottens värdegrunder, men idag vet vi att föreningsidrotten inte är lika öppen och tillgänglig för alla. Stödet ska bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik och för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del av eller avviker mot idrottens normer.

Exempel på satsningar:
- Utbildningsinsatser för ledare i hur idrottens normer påverkar individer och grupper.
- Utveckla föreningens tränings- och tävlingsformer för att inkludera fler längre.
- Genomföra satsningar för de barn- och ungdomar som inte finns i er förening idag.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsen har som mål att ha en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Men vi vet att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Stödet ska bidra till att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7–25 år är trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Exempel på satsningar:
- Genomföra idrottsövergripande utbildningsinsatser för föreningsmedlemmar, barnledarutbildning etc.
- Utveckla föreningens arbete inom trygg idrott
- Genomföra idrottsövergripande samarbeten och satsningar med andra idrottsföreningar, idrottsskola etc.

Enkelt att göra ansökan

För de projektstöd som RF-SISU Blekinge beviljar kontaktar du bara våra idrottskonsulenter och presenterar er projektidé.

Vad beviljar vi inte stöd till?

Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningen. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet:

  • Läger
  • Material till ordinarie verksamhet
  • Individuella kostnader - individers medlems- eller träningsavgifter
  • SF-utbildningar

Fler instruktioner för hur en ansökan skapas och skickas in hittar du här.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus