Inriktningar med exempel


Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Idrottsrörelsen är stark vad gäller att attrahera barn 7-12 år. För varje årskull, efter 11 år, minskar dock antalet medlemmar i ungdomsåren.

För att vända utvecklingen handlar det om att förändra idrottens kärnlogik. Att föreningar utvecklar sin föreningsmiljö och hur den idrottsliga verksamheten organiseras och bedrivs så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.

Målgrupp

Ungdomar i åldern 13-20 år

Inriktning

Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och sin struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.
Inriktningar som beviljas av RF-SISU Blekinge:

 • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.
 • Möjliggöra för idrottsföreningar att bedriva eller delta i idrottsövergripande projekt som involverar flera idrotter så som idrottsskolor eller organiserad spontanidrott för målgruppen.

Exempel på inriktningar som beviljas av Blekinge:

Aktivutbildning för ungdomar 13-20 år

 • Teman som jobbas med i lärgruppsform i er träningsgrupp.
 • Ni väljer ett eller flera teman: Teambuilding, mental träning, kost, värdegrund. 
 • Lärgruppsmaterial och extern föreläsning ingår.

Idrottens himmel och helvete

 • Eget arbete i er förening utifrån olika teman i programserien ”Idrottens himmel och helvete”
 • Ni tittar på avsnitten i programserien och diskuterar dem tillsammans utifrån tillhörande studiehandledning.
 • Föreningen får ett stöd på 5000 kronor för att utveckla och genomföra aktiviteterna.

Nya aktiviteter som leds av unga ledare 13-20 år

 • Föreningen får ett stöd på 5000 kronor för att utveckla och genomföra aktiviteterna.
 • Enklare utbildning/introduktion av ledarna ingår.

Föreningsmiljö – ungdomsdelaktighet

 • Ungdomar i föreningen ska ta fram en plan för aktiviteter som leder till att dessa och andra ungdomar stannar kvar inom den organiserade idrotten.
 • Föreningen får ett stöd på 5 000 kronor för ungdomarnas arbete med planen.
 • Föreningen har även möjlighet att söka stöd för att ungdomarna ska kunna genomföra aktiviteterna i planen.

Prova på fler idrotter - #minandraidrott

 • I samverkan med andra föreningar/sektioner ska ungdomar få möjlighet att prova på varandras idrotter.
 • Minst två föreningar/sektioner ska samverka och aktiviteten ska genomföras vid minst tre tillfällen.
 • Varje förening/sektion gör en egen ansökan och kan få ett stöd på 3 000 kronor vardera.

Gör ansökan under fliken Idrottsmedel i er föreningssida i IdrottOnline – RF-SISU Blekinge – Ungdomar. Ni kan göra en ansökan för ett område eller en kombination av flera.

Idrottssvaga områden

Ett önskat läge för idrottsrörelsen år 2025 är att alla, oavsett ålder, kön, förutsättningar och bakgrund känner sig välkomna till idrottsföreningen samt att medlemmarna i idrottsrörelsen speglar befolkningen i Sverige.
Idag vet vi att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla.

Målgrupp

Barn och ungdomar som bor i idrottssvaga områden.

Inriktning

Projektstödet ska användas till att stärka och utveckla idrottsföreningar i att bedriva förenings- och idrottsverksamhet som riktar sig till målgruppen.

Medel beviljas föreningar som arbetar med angiven målgrupp och antingen är verksamma i idrottssvaga områden eller avser att göra insatser i idrottssvaga områden.

Exempel på inriktningar som beviljas av Blekinge:

Inkluderande förening

 • Föreningen får ett stöd på 15000 kr för att arbeta med inkluderande idrott
 • Målgrupp ledare och andra som vill jobba för en inkluderande förening
 • Processarbete med idrottskonsulent från RF-SISU Blekinge
 • Utbildningsmaterial som kan göras på egen hand och tillsammans i föreningsmiljön
 • Genomföra föräldrautbildning med Introduktion till svensk idrott och engagemang i ideell förening, idrottsföräldraskapet

Material till uppstart av verksamhet för nya målgrupper

 • Verksamheten ska rikta sig till målgrupper i idrottssvaga områden
 • Föreningen får ett stöd på max 5000 kr

Idrottsövergripande idrottsskolor och/eller organiserad spontanidrott

 • Aktiviteten ska rikta sig till målgrupper i idrottssvaga områden
 • Aktiviteten ska ske i samverkan med andra idrotter
 • Föreningen får ett stöd på max 5000 kr

Starta en ny idrott/verksamhet i befintlig förening

 • Föreningen får ett stöd på 10000 kr för uppstart av barn- och ungdomsverksamhet i ny idrott/verksamhet i befintlig förening

Gör ansökan under fliken Idrottsmedel i er föreningssida i IdrottOnline – RF-SISU Blekinge – Idrottssvaga områden. Ni kan göra en ansökan för ett område eller en kombination av flera.

Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsföreningar

Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet. Det är viktigt att aktivitetsledaren har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer som svensk idrottsrörelse satt upp.

Definition av aktivitetsledare

En ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.

Målgrupp

Aktivitetsledare för barn och ungdomar

Inriktning

Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap och barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och  idrottsspecifika utveckling.

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt:

Idrottsövergripande utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom idrottsgemensamma områden så som SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildningar eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

Exempel på inriktningar som beviljas av Blekinge:

Följande av RF-SISU:s utbildningar subventioneras:

 • Grundutbildning för tränare
 • Fortsättningskurs för tränare
 • Grundkurs för föreningsledare
 • Utbildningar i IdrottOnline

Ledare som lyssnar

 • I föreningens ledarteam och aktivgrupper arbeta med folkbildning och e-utbildningen ”Ledare som lyssnar” som metod för att skapa trygga idrottsmiljöer och stärka psykisk hälsa.
 • Föreningen får ett stöd på 5000 kr

Rörelseförståelse för tränare

 • Du som ledare får med dig kunskap och inspiration kring hur du kan skapa en miljö som bidrar till att aktiva vill, vågar och kan delta.
 • Introduktion till rörelseförståelse för ledare (3 h)
 • Er förening får en aktivitetsväska (till ett värde av ca 3000:-) som ni får behålla och använda i er verksamhet.

Utvecklingsanpassad fysisk träning

 • Utifrån ett teoretiskt/praktiskt perspektiv utbildas era tränare och ledare i utvecklingsanpassad fysisk träning och idé- och värderingsstyrt ledarskap.
 • 3-4 utbildningstillfällen tillsammans med sakkunnig i fysisk träning och idrottskonsulent samt lärgruppsmaterial ingår. 

Stimulansbidrag för ledarcoach i föreningen

 • I föreningens ledarteam och aktivgrupper arbeta med folkbildning som metod för att stärka samverkan och kompetens kring barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.
 • Det ska finnas en tydlig utbildningsplan i föreningen.
 • Ledarcoachen får ett utbildnings- och metodkit som stöd i sitt arbete. 
 • RF-SISU Blekinge erbjuder mötesplatser och erfarenhetsutbyten för ledarcoacher
 • Er förening får ett stimulansbidrag på 15000 kronor för ett första år med ledarcoach.

Gör ansökan under fliken Idrottsmedel i er föreningssida i IdrottOnline – RF-SISU Blekinge – Utbildning. Ni kan göra en ansökan för ett område eller en kombination av flera.

Stöd för att anpassa träningar under coronakrisen

Under de rådande omständigheterna med anledning av Covid-19 har det beslutats att komplettera det projektstöd som idag finns för idrottsföreningar att söka inom ramen för barn- och ungdomsidrott. Stödet kommer nu även omfatta området ”Bibehålla verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av coronapandemin”.

Med stödet vill Riksidrottsförbundet skapa möjligheter för idrottsföreningarna att fortsätta den dagliga verksamheten i så stor utsträckning som möjligt, så länge det kan ske enligt regeringens beslut samt myndigheternas råd och rekommendationer.

Inriktning

Det är möjligt att söka stöd för att öka möjligheterna till aktivitet under pågående restriktioner och kan handla om:

 • Att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning för de som vanligtvis inte gör det
 • Genomföra annorlunda idrottsverksamhet (ex. digital)
 • Täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av att kommuner stänger ner anläggningar

Belopp:

Man kan maximalt erhålla stöd på 10 000 kr för satsningen.

Exempel på inriktning som beviljas av Blekinge:

Digitala lärgrupper i föreningen

 • Utveckla digitala lärgrupper för att stärka föreningens barn- och ungdomsverksamhet – mellan ledare, mellan ledare-aktiva, mellan medlemmar, mellan ledare-föräldrar etc. En möjlighet att mötas på fler och andra sätt!
 • Föreningen får ett stöd på upp till 5000 kr för att köpa in och etablera digital plattform (t ex Teams) för kommunikation och interaktion för att genomföra digitala lärgrupper i föreningen.
 • RF-SISU Blekinge kan erbjuda uppstartshjälp och introduktion om ni väljer verktyget Teams (inkluderat i Microsoft 365).
 • RF-SISU Blekinge erbjuder kompletterande träning i digitala möten, inspirationsträff och erfarenhetsutbyte.
Gör ansökan under fliken Idrottsmedel i er föreningssida i IdrottOnline – RF-SISU Blekinge – Bibehållen verksamhet under Coronarestriktionerna. Ni kan göra en ansökan för ett område eller en kombination av flera.
Uppdaterad: 02 SEP 2021 17:00 Skribent: Sofia Swartz
E-post: Adressen Gömd