Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Du känner väl till att din förening har möjlighet att få ekonomiskt stöd i olika former för den verksamhet ni bedriver? Målet är att idrotten ska nå fler, att fler ungdomar ska idrotta längre, att jämställd idrott prioriteras och att alla kan vara med oavsett förutsättningar. Nedan presenteras de olika stöd som föreningar kan söka.

Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott (LOK-stöd)

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år, samt personer med funktionsnedsättning. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Läs mer om LOK-stöd

Projektstöd IF: Barn- och ungdomsidrott

I Strategi 2025 identifierar idrottsrörelsen två övergripande utmaningar för barn- och ungdomsidrotten. Vi når inte alla och vi tappar för många.

För att möta dessa utmaningar kommer idrottsföreningarna under perioden 2022-2023 kunna söka stöd inom områdena:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Stödet ska gå till satsningar som föreningar gör för att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet. 

Läs mer om projektstöd för barn- och ungdomsidrott

Projektstöd IF: Anläggningar och idrottsmiljöer

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till ett anläggningsstöd med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av RF-SISU Blekinge.

Läs mer om projektstöd för anläggningar och idrottsmiljöer.

Projektstöd IF: Återstart till särskilt utsatta föreningar

Har din förening drabbats av stort medlemstapp och kraftigt minskad verksamhet under coronapandemin? Nu finns möjlighet att få ekonomiskt stöd för arbetet med att behålla och rekrytera nya medlemmar och starta verksamheten igen. Projektstöd IF Återstart, ska stimulera en uppstart och riktar sig till särskilt utsatta föreningar.

Stödet ska framför allt tillgängliggöras för de föreningar som förlorat barn- och ungdomsverksamhet och/eller för personer med funktionsnedsättning.

Två huvudområden finns möjlighet att bevilja stöd inom:

  • Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom barn- och ungdomsidrotten.
  • Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom idrott för personer med funktionsnedsättning.

Ta kontakt med din konsulent för ytterligare information för att se vilka möjligheter som finns för just er förening.

Läs mer om Projektstöd IF för återstart till särskilt utsatta föreningar.

Det går även kontakta din förenings specialidrottsförbund för information om eventuella möjligheter att söka återstartsstöd kopplat till coronapandemin.

Utvecklingsresurs genom folkbildning

RF-SISU Blekinge erbjuder folkbildning i föreningar och förbund för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Vi har folkbildningsresurser som kan användas till att minska föreningens kostnader för utbildningsinsatser i föreningen. Hör med våra idrottskonsulenter. De kommer gärna ut till föreningen och berättar mer om det stöd vi kan vara och erbjuda. 

Här kan du läsa mer om metoder för utbildning, utveckling och lärande som vi erbjuder.

 

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus