Hem / Vi arbetar med / Föreningsutveckling

Vi stöttar distriktets föreningar

Idrotten har förändrats mycket de senaste åren. Utveckling handlar mycket om att våga utmana din egen förening och att inspireras av andras smarta idéer. RF-SISU Blekinge finns här för föreningar och förbund som behöver stöd och råd i utvecklingsarbetet.

Vi kan hjälpa din förening genom att till exempel genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra. Din förenings behov styr vår verksamhet.

Inspirationsmaterial för föreningsutveckling

Det finns även ett antal bra verktyg på webben där ni själva kan läsa, titta på filmer och ta del av vad andra föreningar har gjort. Några exempel är:

Se till att få med så många som möjligt i utvecklingsarbetet. Delaktighet och engagemang gör att fler vill ta ansvar och vara en del av arbetet. Se till att vara uthållig och använd gott om tid att reflektera och samtala kring era utvecklingsfrågor.

Vi kommer till er förening

Vilka är era största utmaningar? Ta kontakt med oss så startar vi utvecklingsresan och gör din förening starkare - tillsammans. Vi kommer gärna ut till er förening för ett möte! 

Konsulentstöd

Alla föreningar har en idrottskonsulent hos RF-SISU Blekinge knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just din förening? Ring eller mejla till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av våra idrottskonsulenter.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus