Hem / Vi arbetar med / Inkludering

En välkomnande och inkluderande idrott för alla

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder för ett livslångt idrottande. Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen i Blekinge.

Arbetet med inkludering är ständigt aktuellt och pågående och är en förutsättning för framgångsrika idrottsföreningar och målet om idrott hela livet. Det finns många vägar för föreningar och förbund att bidra till en mer öppen och inkluderande idrott.

Så jobbar vi med inkluderande idrott i Blekinge

RF-SISU Blekinge stödjer idrottsföreningar och förbund i utvecklingen mot en inkluderande idrott. Önskar ni stöd för att komma vidare i ert eget jobb med inkludering så är ni välkomna att ta kontakt med oss.

RF-SISU Blekinge har erfarenhet av olika metoder, stödformer och material för att hjälpa er på vägen. Ta en kontakt med oss om ni vill utveckla ert arbete för en mer öppen och inkluderande idrott.

Från RF-SISU Blekinge kan du som förening även söka ekonomiskt stöd för utvecklingsarbete kopplat till inkludering med fokus på etnicitet. Ansökan om medel för att arbeta med fokus inkludering/etnicitet görs i IdrottOnline -> Idrottsmedel -> RF-SISU Blekinge -> Särskild satsning. Vi uppmuntrar föreningar att göra detta i dialog med föreningens idrottskonsulent eller genom att kontakta inkluderingskoordinator Olof Ljungberg.

Verktyg och stöd för en inkluderande idrott

Inkluderandeidrott.se är en webbplats fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du och din förening kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

Om inkluderande idrott på Riksidrottsförbundets webb

På Riksidrottsförbundets webb hittar du samlad information om inkluderande idrott.

Om inkluderande idrott på rf.se

 

 

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus