Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott / Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om Barn- och ungdomsidrott

I mitt barns idrott har de tagit bort serietabellerna, betyder det här att barn inte ska få tävla längre?

Nej, tävling är en stor, viktig och uppskattad del av idrott. Idrottsrörelsens förändringsarbete går ut på att bredda barn, ungdomar och vuxnas former att idrotta, inte att minska ned möjligheterna. De som vill utvecklas inom idrotten med hjälp av tävlingsmoment ska kunna göra det. På samma sätt ska barn och ungdomar som inte vill ha med tävlingsmoment i sitt idrottande kunna utöva sin idrott.

Vi behöver däremot titta på är hur vi tävlar för att det ska vara en meningsfull del i den långsiktiga utbildningen för de som är med och inte bara en jakt på resultat som i det långa loppet inte är viktiga. Flera förbund har till exempel tagit bort serietabeller och liknande för unga barn. Det är ett sätt att påminna både vuxna och barn om vad som är viktigt och skifta fokus från den resultathets som ibland tar över.

Måste man inte börja tidigt och träna stenhårt för att bli bäst?

För att bli bra i en eller flera idrotter kommer du att behöva träna mycket. Men den viktiga frågan är vad du ska träna för att få den variation du behöver och vad träningen ska innehålla och hur den ska läggas upp för att skapa en långsiktig utveckling. Här vet vi att elitidrottare har gynnats av att hålla på med flera idrotter upp till att de var 15-16 år gamla och att träningsmängd och intensitet ska anpassas utifrån barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utvecklingsnivå.

Det finns inget samband mellan att var bäst när man är 14-15 år och att bli bra som vuxen. Dessutom är det så att ju tidigare vi väljer ut dessa talanger, desto större chans är det att man väljer ut dem som är tidigt utvecklade – vi blandar ihop talang och fysisk mognad.

Jag har idrottat hela mitt liv, och var till och med rätt bra på min tid. Måste jag verkligen gå en tränarutbildning?

Ja, av flera anledningar. Hur idrott bedrivs har utvecklats under åren. Att själv ha utövat en idrott innebär inte att du har den senaste kunskapen om hur idrott ska bedrivas. Det vi vet idag om hur vi ska utbilda barn och ungdomar är kunskap som inte fanns för 10-20 år sedan.

Genom att gå tränarutbildningar uppdaterar du din kompetens och kommer att bedriva en bättre idrottsverksamhet för dina aktiva. Att själv ha utövat en idrott innebär inte heller att man automatiskt är duktig på att utbilda barn och ungdomar inom den idrotten. Genom att gå tränarutbildningar får du nödvändiga kunskaper för att kunna leda och utbilda barn och ungdomar på bästa sätt.

Men Sverige är ju redan en framgångsrik idrottsnation! Varför måste vi förändra? Det har ju fungerat bra för tidigare generationer?

Dagens och framtidens generation har andra behov och önskemål än tidigare. Samhället och människorna i det har förändrats men idrottsrörelsen gör på många områden som vi alltid har gjort. Det gör att vi riskerar att inte vara lika attraktiva för barn, ungdomar och vuxna på samma sätt som tidigare.

En annan anledning till att idrotten behöver en förändring är att vi inom idrotten inte varit tillräckligt bra på att anpassa barn och ungdomars idrott till vad de vill och behöver ha för former av träning och tävling. Vi har kopierat de sätt och former vi använder för vuxna trots att det ofta inte är bästa formen för att utbilda idrottande barn och ungdomar.

Idrotten vill att fler ska kunna vara aktiva oavsett ambitioner och tidigare erfarenheter. Delvis handlar det om att förändra det vi har gjort av tradition och bara fortsatt göra. Vi ska vara nyfikna och tänka nytt kring allt från träning och tävling till tillgänglighet och inkludering.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus