Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. RF-SISU Blekinge arbetar för att skapa idrottsmiljöer där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi gör det genom utbildningsinsatser och i dialog med länets idrottsföreningar och är ett för föreningar som hamnar i svåra situationer.

Idrottsrörelsens värdegrund bygger på fyra hörnstenar:

  • Glädje och gemenskap
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel
  • Demokrati och delaktighet

Om vi tillsammans omsätter värdegrunden i handling så har vi nått en lång väg mot en trygg idrott. En trygg idrottsmiljö förutsätter även att verksamheten går i linje med barnkonventionen och att vi arbetar efter våra strategiska målsättningar.

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbing, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.

Förebyggande arbete för en trygg idrott

En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet.

Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar. Stödmaterialet som RF har tagit fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna hjälper föreningar att jobba med de här frågorna (Länk till pdf). Föreningen kan antingen arbeta själv med materialet eller tillsammans med en idrottskonsulent från RF-SISU Blekinge.

Hitta rätt om värdegrunden bryts

  • Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.
  • Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund (SF) eller ta kontakt med RF-SISU Blekinges sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.
  • Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller This is a mailto link. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.
  • Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.
  • Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Krav på registerutdrag

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar och specialidrottsförbund begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret av ledare som har kontinuerlig kontakt med barn.

Kravet gäller för den som anställs och personer som har uppdrag i föreningen med direkt och regelbunden kontakt med barn.

Läs mer om Registerutdrag

Mer om trygg idrott på RF:s webb

På Riksidrottsförbundets webbplats finns information om trygg idrott samlad. Du hittar utförlig information om vilka vägar du kan ta om något inte känns rätt eller om du misstänker att ett fel har begåtts. Där finns bland annat kontaktuppgifter och information om Idrottsombudsmannen och Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst och BRIS telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus