Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott / Barnkonventionen

Barnkonventionen

Sedan 2009 står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från FN:s Barnkonvention. Den 1 januari 2020 blev även Barnkonventionen lag i Sverige. Vad innebär då den nya lagen för idrottsrörelsen?

Vad är Barnkonventionen?

Barnkonventionen består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter och är beslutad av FN. Alla under 18 år räknas som barn. Eftersom Sverige ratificerat (skrivit under) barnkonventionen har vi som land förbundit oss att följa den. Efter ett riksdagsbeslut är konventionen också lag i Sverige från och med 1 januari 2020.

Här hittar du Riksidrottsförbundets guide: Barnkonventionen - en guide till föreningar och förbund.

Ska idrottsrörelsen följa Barnkonventionen?

Ja. All idrott för barn ska utgå från Barnkonventionen, det står i RF:s stadgar – som alla specialidrottsförbund och föreningar som är medlemmar i RF är skyldiga att följa. För att vara säker på att leva upp till det bör man som förening säkerställa att verksamheten lever upp till det som står i:

Riksidrottsförbundets stadgar

Anvisningar för barn- och ungdomsidrott

Idéprogrammet Idrotten Vill

Påverkas idrottsrörelsen av att Barnkonventionen blivit lag?

Barnkonventionen som svensk lag gäller även för idrottsrörelsen. Det är också en förutsättning för att vara en del av idrottsrörelsen att verksamheten, i förening såväl som förbund, bedrivs i enlighet med barnkonventionen. I avvaktan på rättspraxis från domstolarna om hur den nya lagen ska tillämpas kan idrottsföreningar och förbund därför känna sig trygga när de följer RF:s stadgar och övriga styrdokument

Vilka är idrottsrörelsens utmaningar?

I regeringens arbete inför att Barnkonventionen skulle bli lag i Sverige upptäcktes generella brister i barns möjlighet att uttrycka sina idéer och egen vilja. Det är ett viktigt område även för idrottsrörelsen. Hur får barnen vara med och påverka i föreningen? Inom idrottsrörelsen kan vi känna oss trygga med att de styrdokument vi har tagit fram är i linje med Barnkonventionen.

Den nya lagen ger oss anledning att syna verksamheten, säkerställa att vi lever som vi lär och lägga fokus på de områden där vi kan bli bättre. Utöver anvisningarna för barn- ungdomsidrott har RF tagit fram olika material för att stötta idrottsrörelsens arbete med barns rättigheter och trygghet. Ta gärna del av Skapa trygga idrottsmiljöer och Barnens spelregler, Riksidrottsförbundet och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus