Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt och satsni... / Idrott för äldre / Utvecklingsstöd idrott för äldre

Utvecklingsstöd idrott för äldre

RF-SISU Blekinge är ett av sex distrikt i Sverige som fått ta del av centrala medel som tilldelats idrottsrörelsen för att utveckla idrott för äldre. Inom ramen för denna satsning kan er förening söka om ett extra bidrag för att utveckla idrott för äldre. Detta stöd kan sökas fram till 17 december 2021.

Målgrupp: 65+ med ett extra intresse för de som idag inte är med i en idrottsförening.

Satsningar som innehåller både anpassade fysiska aktiviteter och sociala möten i föreningsmiljö (lärgrupper, samtal med mera) kommer att prioriteras. Stödet är max 10 000 kr per förening. Stödet är till för ny verksamhet för målgruppen eller för att utveckla ordinarie verksamhet. Stödet kan inte användas till ordinarie medlemsavgifter eller kostnad för tävling/match. En enklare återrapport för satsningen kommer att behöva göras.

Ansökan måste vara förankrad i föreningens styrelse. Ansökan sker löpande och i samspråk med er förenings Idrottskonsulent på RF-SISU Blekinge.

Ansökan utvecklingsstöd "Idrott för äldre"

Idrott för äldre

Läs mer om satsningen "Idrott för äldre"

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus