Idrott för äldre

RF-SISU Blekinge är ett av sex distrikt i Sverige som fått ta del av centrala medel som tilldelats idrottsrörelsen för att utveckla idrott för äldre. Dessutom tillkommer ett extra stöd från Region Blekinge för att samordna aktiviteter för äldre. Projektet är ännu i sin linda men kommer att komma igång ordentligt under hösten 2020.

Det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och livskvalitet bland äldre. Flera studier visar att en hög aktivitetsnivå hos seniorer minskar för tidig död, sjukdom och funktionshinder. Förutom mindre sjukdom ger fysisk aktivitet ökad livskvalitet tack vare mer energi, ökat oberoende och större social aktivitet. Det betyder fler år med god hälsa och längre liv. Idrott i förening, med dess möjligheter till såväl livslång aktiv livsstil som värdefull social gemenskap, kan också förbättra den psykiska hälsan för äldre.

Syftet med projektet är bland annat att ge fler möjligheter att vara aktiv inom idrottsrörelsen för målgruppen 65+. Fler äldre ska ges möjligheten till ett rikt socialt liv med rörelse och gemenskap. Det handlar om att bryta ensamhet och bygga ett starkare samhälle.

Aktiviteter

Sammanfattningsvis utgörs arbetet och målsättningarna i att samla förbundets insatser och lägga fokus på målgruppen 65+ genom att:

  • Leda arbetet och stödja idrottsföreningarna i deras utvecklingsarbete kopplat till målgruppen.
  • Samverka med seniororganisationerna.
  • Stödja folkbildningsverksamhet i föreningar och därmed ökad social samvaro.
  • Arbeta intressepolitiskt för att finna ytterligare samverkan med regioner och kommuner.
  • Synliggöra idrottsföreningarnas verksamhet för målgruppen 65 år och äldre.

Kartläggning

Ett första steg i detta är att få en bild över vilken verksamhet som bedrivs idag i idrottsföreningarna samt vilka tankar som finns för framtiden. Vi behöver er hjälp i denna första kartläggning och hoppas ni har möjlighet att svara på frågorna i nedanstående formulär:

Idrott för äldre i Blekinge

Ansökan utvecklingsstöd "Idrott för äldre"

Målgrupp: 65+ med ett extra intresse för de som idag inte är med i en idrottsförening.

Satsningar som innehåller både anpassade fysiska aktiviteter och sociala möten i föreningsmiljö (lärgrupper, samtal med mera) kommer att prioriteras. Stödet är max 7 500 kr per förening. Stödet är till för ny verksamhet för målgruppen eller för att utveckla ordinarie verksamhet. Stödet kan inte användas till ordinarie medlemsavgifter eller kostnad för tävling/match. En enklare återrapport för satsningen kommer att behöva göras.

Ansökan måste vara förankrad i föreningens styrelse. Ansökan sker löpande och i samspråk med er förenings Idrottskonsulent på RF-SISU Blekinge.

Ansökan utvecklingsstöd "Idrott för äldre"

Kontakt

Vill er förening samverka kring området Idrott för äldre? Kontakta projektsamordnare Ronja Lundbergs om ni är intresserade av samverkan.

Media

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus