Idrott för äldre

RF-SISU Blekinge är ett av sex distrikt i Sverige som fått ta del av centrala medel som tilldelats idrottsrörelsen för att utveckla idrott för äldre. Dessutom tillkommer ett extra stöd från Region Blekinge för att samordna aktiviteter för äldre.

Idrott för 65+ i din kommun

Vi har sammanställt de föreningar som uppgett att de erbjuder träning och social gemenskap för målgruppen 65+. Totalt i Blekinge närmare 100 föreningar i Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona!

Saknas din förening? Kontakta oss så lägger vi till er.

Om satsningen

Det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och livskvalitet bland äldre. Flera studier visar att en hög aktivitetsnivå hos seniorer minskar för tidig död, sjukdom och funktionshinder. Förutom mindre sjukdom ger fysisk aktivitet ökad livskvalitet tack vare mer energi, ökat oberoende och större social aktivitet. Det betyder fler år med god hälsa och längre liv. Idrott i förening, med dess möjligheter till såväl livslång aktiv livsstil som värdefull social gemenskap, kan också förbättra den psykiska hälsan för äldre.

Syftet med projektet är bland annat att ge fler möjligheter att vara aktiv inom idrottsrörelsen för målgruppen 65+. Fler äldre ska ges möjligheten till ett rikt socialt liv med rörelse och gemenskap. Det handlar om att bryta ensamhet och bygga ett starkare samhälle.

Folder "Idrott för äldre" (pdf)

Aktiviteter

Sammanfattningsvis utgörs arbetet och målsättningarna i att samla förbundets insatser och lägga fokus på målgruppen 65+ genom att:

  • Leda arbetet och stödja idrottsföreningarna i deras utvecklingsarbete kopplat till målgruppen.
  • Samverka med seniororganisationerna.
  • Stödja folkbildningsverksamhet i föreningar och därmed ökad social samvaro.
  • Arbeta intressepolitiskt för att finna ytterligare samverkan med regioner och kommuner.
  • Synliggöra idrottsföreningarnas verksamhet för målgruppen 65 år och äldre.

Ansökan utvecklingsstöd "Idrott för äldre"

Målgrupp: 65+ med ett extra intresse för de som idag inte är med i en idrottsförening.

Satsningar som innehåller både anpassade fysiska aktiviteter och sociala möten i föreningsmiljö (lärgrupper, samtal med mera) kommer att prioriteras. Stödet är max 10 000 kr per förening. Stödet är till för ny verksamhet för målgruppen eller för att utveckla ordinarie verksamhet. Stödet kan inte användas till ordinarie medlemsavgifter eller kostnad för tävling/match. En enklare återrapport för satsningen kommer att behöva göras.

Ansökan måste vara förankrad i föreningens styrelse. Ansökan sker löpande och i samspråk med er förenings Idrottskonsulent på RF-SISU Blekinge.

Ansökan utvecklingsstöd "Idrott för äldre"

Basutbildning för seniorledare

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri ledarutbildning för dig som leder, ska börja leda eller helt enkelt är nyfiken och intresserad av att veta mer om att leda seniorer i fysisk aktivitet och träning. Ett samarbete mellan Korpen, PRO och SISU Idrottsutbildarna.

Här ser du när nästa kursstart är

Kontakt

Vill er förening samverka kring området Idrott för äldre? Kontakta projektsamordnare Lena Widenfors om ni är intresserade av samverkan.

Media

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus