Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt och satsni... / Idrott i Mellanstaden

Idrott i Mellanstaden för ökad föreningsdelaktighet

Genom projektet "Idrott i Mellanstaden" vill RF-SISU Blekinge långsiktigt öka föreningsdelaktigheten i området Mellanstaden. 

Idrottsrörelsen spelar en viktig roll i demokratin. Idrottsföreningar bidrar till att binda människor samman och till att skapa meningsfulla aktiviteter. I socioekonomiskt utsatta stadsdelar kan det civila samhället ses som särskilt viktig då det till viss del kan kompensera för frånvaron av andra slags resurser.

Det är dock problematiskt att medlemskapet i föreningslivet uppvisar en långsiktig minskning i Sverige samtidigt som medlemskapet är tydligt lägre bland personer uppväxta utanför Sverige jämfört med personer som växt upp i Sverige.

Med den bakgrunden startade RF-SISU Blekinge projektet ”Idrott i Mellanstaden” som långsiktigt ska öka föreningsdelaktigheten i Mellanstaden. Området Mellanstaden ligger ca sex kilometer från Karlskrona centrum och består av Marieberg, Gullaberg och Kungsmarken. Totalt bor knappt 7000 invånare i Mellanstaden, samtidigt som det knappt finns någon idrottsförening som har det som sitt ”hem”. Sedan starten 2018 har tre nya idrottsföreningar startats, flertalet evenemang arrangerats och ett 30-tal idrottsledare utbildats.

Aktiviteter

  • Nya föreningar i Mellanstaden
  • Stärka föreningar som är aktiva kring Sunnadalskolan
  • Utbilda barn, unga och vuxna för att stärka demokrati, idrottskunskap och idrottsledarskap
  • Skapa aktiviteter och verksamhet i Mellanstaden i samverkan med skola, kommunala förvaltningar, bostadsbolag och övriga civilsamhället

Sommarsimskola

Karlskrona Simsällskap och RF-SISU Blekinge erbjuder härmed simskola för barn mellan 6-10 år, boendes i Mellanstaden. Under tiden era barn lär sig simma erbjuder vi er föräldrar inspirerande föreläsningar om kost, föreningslära, motivation och träningslära. Missa inte denna otroliga möjlighet att ge era barn den så viktiga simkunnigheten.

Inbjudan sommarsimskola

Samverkan med Idrott i Mellanstaden

Vi sträcker ut handen till alla som vill motverka utanförskap och arbeta för ett mer inkluderande Karlskrona. Kontakta Nura Alali eller Magnus Olsson om ni är intresserade av samverkan.

Media

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus