Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt och satsni... / Idrott i Mellanstaden

Idrott i Mellanstaden för ökad föreningsdelaktighet

Genom projektet "Idrott i Mellanstaden" vill RF-SISU Blekinge långsiktigt öka föreningsdelaktigheten i området Mellanstaden. 

Idrottsrörelsen spelar en viktig roll i demokratin. Idrottsföreningar bidrar till att binda människor samman och till att skapa meningsfulla aktiviteter. I socioekonomiskt utsatta stadsdelar kan det civila samhället ses som särskilt viktig då det till viss del kan kompensera för frånvaron av andra slags resurser.

Det är dock problematiskt att medlemskapet i föreningslivet uppvisar en långsiktig minskning i Sverige samtidigt som medlemskapet är tydligt lägre bland personer uppväxta utanför Sverige jämfört med personer som växt upp i Sverige.

Med den bakgrunden startade RF-SISU Blekinge projektet ”Idrott i Mellanstaden” som långsiktigt ska öka föreningsdelaktigheten i Mellanstaden. Området Mellanstaden ligger ca sex kilometer från Karlskrona centrum och består av Marieberg, Gullaberg och Kungsmarken. Totalt bor knappt 7000 invånare i Mellanstaden, samtidigt som det knappt finns någon idrottsförening som har det som sitt ”hem”. Sedan starten 2018 har tre nya idrottsföreningar startats, flertalet evenemang arrangerats och ett 30-tal idrottsledare utbildats.

Aktiviteter

  • Nya föreningar i Mellanstaden
  • Stärka föreningar som är aktiva kring Sunnadalskolan
  • Utbilda barn, unga och vuxna för att stärka demokrati, idrottskunskap och idrottsledarskap
  • Skapa aktiviteter och verksamhet i Mellanstaden i samverkan med skola, kommunala förvaltningar, bostadsbolag och övriga civilsamhället

Samverkan med Idrott i Mellanstaden

Vi sträcker ut handen till alla som vill motverka utanförskap och arbeta för ett mer inkluderande Karlskrona. Kontakta projektsamordnare Roland Harutyunyan om ni är intresserade av samverkan.

Media

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus