Hem / Om RF-SISU Blekinge / Sammanläggning 2020

RF-SISU Blekinge = Blekinge Idrottsförbund + SISU Idrottsutbildarna

Allt är som vanligt, fast enklare.

Som ett led i effektiviseringen av den regionala verksamheten skedde en sammanläggning av distriktsidrottsförbund och SISU-distrikt till en juridisk person per distrikt den 1 januari 2020. Blekinge Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Blekinge lades då samman till RF-SISU Blekinge. 

Blekinge Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Blekinge arbetar redan tätt tillsammans – sedan flera år tillbaka med en gemensam chef, gemensam styrelse och gemensamt kansli.

Sammanläggningen är en administrativ åtgärd som ger oss en gemensam organisation med fortsatt två tydliga uppdrag: idrott och folkbildning. Det innebär ingen förändring av kärnverksamheten.

Som gemensam organisation kan vi tydliggöra vårt erbjudande, en helhetslösning för utveckling inom idrott och folkbildning över hela landet. I och med sammanläggningen får idrottsföreningen en tydligare väg in. Allt är som vanligt, fast enklare.

SISU Idrottsutbildarna är även fortsättningsvis ett fristående studieförbund och vi kommer fortsätta att särredovisa folkbildningsstödet eftersom bildningsanslaget har ett specifikt ändamål.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus