Hem / Om RF-SISU Blekinge / RF-SISU distriktsstämma

RF-SISU distriktsstämma

Distriktsstämman är RF-SISU Blekinges högst beslutande organ. Stämman hålls årligen och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) själva utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Med anledning av coronapandemin flyttades årets distriktsstämma från april till den 24 augusti. Eftersom det fortfarande finns restriktioner och rekommendationer om att vi ska minimera fysiska möten genomfördes årets distriktsstämma digitalt, men med möjlighet att deltaga i Ronneby, Karlskrona och Karlshamn.

Övriga handlingar

Föredragningslista

Röstlängd

Verksamhetsberättelse 2019 (17,5 MB)

Budget 2020

Verksamhetsinriktning 2020-2021

Valberedningens förslag

Lekmannarevisorernas förslag

Valberedningens förslag om arvoden för valdra ledamöter i styrelsen i RF-SISU Blekinge

Förslag likvidation SISU Idrottsutbildarna Blekinge

Slutredovisning SISU Idrottsutbildarna Blekinge

Revisionsberättelse SISU Idrottsutbildarna Blekinge

 

 

 

 

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus