Hem / Om RF-SISU Blekinge / RF-SISU distriktsstämma

RF-SISU distriktsstämma

Distriktsstämman är RF-SISU Blekinges högst beslutande organ. Stämman hålls årligen och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) själva utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Med anledning av coronapandemin flyttades årets distriktsstämma från april till den 24 augusti. Eftersom det fortfarande finns restriktioner och rekommendationer om att vi ska minimera fysiska möten genomförs årets distriktsstämma digitalt, men med möjlighet att deltaga i Ronneby, Karlskrona och Karlshamn.

Datum, plats och program

Datum:

Måndagen den 24 augusti

Program:

17.30: Samling/incheckning via Teams

18.00: Distriktsstämman startar

19.30 (ca): Avslutning

Plats:

Mötet genomförs digitalt via Microsoft Teams. Anmälda deltagare får närmare information om hur mötet ska gå till. För dig som behöver tekniskt stöd erbjuder vi möjlighet att delta i anpassade lokaler i:

  • Ronneby: Ronneby Brunn Hotell
  • Karlskrona: RF-SISU Blekinges kansli, Arenavägen 15
  • Karlshamn: RF-SISU Blekinges kansli, Nyemöllevägen 12

Anmälan

Ombud och åhörare till distriktsstämman anmäler sig via anmälningsformulär här, senast den 14 augusti:

Anmälan Distriktsstämma 2020

Röstlängd

Observera:

  • att röstlängd för 2020 gäller (klicka här för att komma till röstlängden 2020), där antal röstberättigade ombud framgår. När det gäller specialidrotter som har en distriktsindelning som går utanför Blekingedistriktets gränser, får föreningar i distriktet utse ombud till distriktsstämman för RF-SISU Blekinge.
  • att ombud endast får representera en organisation, samt
  • att medlemsorganisation, som står utanför RF, men är medlemsorganisation i SISU Idrottsutbildarna, får samma röstetal som distriktsorganisation inom RF av motsvarande storlek.

Testmöte

För att säkerställa att allt fungerar kommer vi att genomföra ett test måndagen den 17 augusti kl 18.00, där den som vill kan prova att koppla upp sig. Vi återkommer med information om hur du kan ansluta dig till testmötet.

Handlingar

För att spara på miljö och resurser skickar vi inte längre ut stämmohandlingarna i pappersform. Istället finns de tillgängliga för nedladdning här på webben, senast 3 veckor innan distriktsstämman. Kontakta oss på This is a mailto link eller telefon 0455-367650 om du vill ha handlingarna skickade på annat sätt.

Föredragningslista

Röstlängd

Verksamhetsberättelse 2019 (17,5 MB)

Budget 2020

Verksamhetsinriktning 2020-2021

Valberedningens förslag

Lekmannarevisorernas förslag

Valberedningens förslag om arvoden för valdra ledamöter i styrelsen i RF-SISU Blekinge

Förslag likvidation SISU Idrottsutbildarna Blekinge

Slutredovisning SISU Idrottsutbildarna Blekinge

Revisionsberättelse SISU Idrottsutbildarna Blekinge

 

 

 

 

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus