Hem / Om RF-SISU Blekinge / RF-SISU distriktsstämma

RF-SISU distriktsstämma

Distriktsstämman är RF-SISU Blekinges högst beslutande organ. Stämman hålls årligen och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) själva utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Årets stämma genomfördes digitalt måndagen den 19 april kl.18.00-19.30 via Teams.

Stämman avrundades med samtal och reflektion kring det gånga året och framåt i idrottsövergripande grupper.

Protokoll

Protokoll RF-SISU distriktsstämma 2021

Handlingar

Föredragningslista

Röstlängdsunderlag

Verksamhetsberättelse 2020

Årsredovisning 2020

Revisionsberättelse 2020

Valberedningens förslag

Lekmannarevisorernas förslag

Ekonomisk plan budget 2021

 

 

 

 

 

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus